Questions
# Question Approval
1.2.3 Yksityisyys
1.2.3.1+ Sähköisessä viestinnässä tulee olla yhtä vahva viestintäsalaisuuden taso kuin muussakin viestinnässä. Approval 100%
1.2.3.2+ Yleisiä biotunnisterekistereitä (esim. passien sormejälkirekisterit) ei tule kerätä. Approval 100%
1.2.3.3+ Vakuutusyhtiöillä ei tule olla oikeutta hinnoitella sukupuolen tai muiden yksityisasioiden perusteella Approval -%
1.2.3.4+ Vakuutusyhtiöillä ei tule olla oikeutta vaatia seurantatietoja Approval -%
1.2.3.5+ Viestintäsalaisuuden loukkaukset on otettava esille kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa. Approval -%
Created by jln Last edit: