Questions
# Question Approval
1.3.7 Liikkeiden aukioloajat
1.3.7.1+ Valtion ei tule säädellä kauppojen, ravintoloiden tai muiden palveluiden aukioloaikoja. Approval 100%
Created by jln Last edit: