Questions
# Question Approval
1.3.9 Yhdistymisvapaus
1.3.9.1+ Yhdistysten tulee voida muuttaa sääntöjään ilman virkamieshyväksyntää. Approval -%
Created by jln Last edit: