Questions
# Question Approval
1.5 Oikeusturva
1.5.1+ Suomeen on perustettava eduskunnasta itsenäinen perustuslakituomioistuin. Approval -%
Created by jln Last edit: