Piraattipuolueen kannanotot puolueohjelmassa.
Questions
# Question Approval
3.1 Taloudellinen vakaus ja kasvu
3.1.1 Perustuslakiin tulee lisätä tasapainotettu budjettivaatimus, joka velvoittaa päättäjiä pitämään valtion tulot ja menot yhtäsuurina. Approval -%
 
Valtion jatkuva velkaantuminen on kestämätön tilanne. Perustuslakiin tulee lisätä tasapainotettu budjettivaatimus, joka velvoittaa päättäjiä pitämään valtion tulot ja menot yhtäsuurina.
3.1.2 Suorista yritystuista, mukaan lukien kansalliset maataloustuet, on pääosin luovuttava. Approval 50%
 
Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta, ovat kuluttajien kannalta vahingollisia ja altistavat korruptiolle. Maataloustuet ovat täysin liioiteltuja verrattuna alan painoarvoon nykyaikaisessa taloudessa. Poistamalla suurin osa yritystuista ja kansallisista maataloustuista saavutettaisiin merkittävät säästöt.
3.1.3 Yritysten verotusta on yksinkertaistettava poistamalla erilaisia verovähennyksiä. Approval 100%
 
Tästä yrityksille koituva verojen kohoaminen on korvattava veroprosentteja vastaavasti alentamalla.
3.1.4 Vain yrityksistä ulos jaettua rahaa tulee verottaa. Approval 100%
 
Yritysverotuksessa on siirryttävä yksinkertaisempaan malliin, jossa verotetaan vain ulos jaettua rahaa. Tämä kannustaa tehokkaampaan ja järkevämpään toimintaan.
3.1.5 Myös yksityishenkilöiden verotuksesta on pyrittävä poistamaan verovähennyksiä. Approval 100%
3.1.6 Henkilökohtainen konkurssi on tehtävä mahdolliseksi. Approval 100%
3.1.7 Kansalaisten virastoissa jonottamiseen käyttämälle ajalle on laskettava tuntihinta. Approval -%
 
Tällä hetkellä kansalaisen aika on ilmaista. Siitä seuraa, että erilaisia palveluja (yksityisiä ja yhteiskunnan) suunniteltaessa optimointi tapahtuu palveluja tarjoavan organisaation näkökulmasta. Jotta esimerkiksi vahingonkorvaustapauksissa kaikkien osapuolten kärsimät vahingot tulevat tasavertaiseen tarkasteluun, kansalaisten omalle ajalle on lainsäädännössä säädettävä nimetty, kohtuullinen, elinkustannusindeksillä vuosttain tarkistettava perustuntihinta. Sen suuruus voisi olla esimerkiksi 10 euroa tunnilta vuonna 2014. Tämä perustuntihinta ei korvaisi laskelmissa esimerkiksi menetettyjä ansiotuloja, vaan sitä sovellettaisin mikäli ansiotuloja ei olisi tai ansiotulot olisivat tuota perustuntihintaa pienemmät. Perustuntihinta toimisi tehokkaana työkaluna myös esimerkiksi palvelu-, liikenne-, yhdyskunta- ja yhteiskuntasuunnittelussa.
Created by jln Last edit: