Questions
# Question Approval
4+ Eurooppa-ohjelma
4.1 Kansallisvaltioiden ja EU:n suhde
4.1.1 EU:n toimivaltuuksia on tulkittava supistavasti siten, että kaikken valtaoikeuksien, joita ei ole yksiselitteisesti määritelty EU:lle, tulee jäädä kansallisvaltioille tai paikallistasolle. Approval 50%
4.1.2+ Jäsenvaltioilla pitää olla mahdollisuus kokeilla erilaisia käytäntöjä siten, että parhaimmat käytännöt voisivat levitä vapaaehtoisesti maasta toiseen. Approval 100%
4.1.3+ EU:lle ei pidä luoda omaa, kansallisvaltioiden omista joukoista riippumatonta sotilaallista eikä poliisivoimaa, eikä rikosoikeudellista syyttäjä- ja tuomioistuinlaitosta. Approval 50%
4.2 Unioni ja talous
4.2.1+ Euroopan vakausmekanismille (EVM) ei tule myöntää enempää pääomia. Approval 50%
4.2.2+ EU:n tulee pyrkiä takaisin alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen. Approval 100%
4.2.3+ EU:n tulee valvoa ylikansallisia pankkeja vastaavasti kuin muitakin ylikansallisia suuryrityksiä. Approval 100%
4.2.4 Maataloustukien määrää EU:n budjetissa on vähennettävä. Approval -%
4.2.5 EU:n aluekehitystuet tulee keskittää nykyistä enemmän kaikkein vähiten kehittyneille alueille. Approval 100%
4.2.6+ EU:n budjetin painopistettä tulee siirtää tieteen ja teknologian rahoitukseen. Approval 100%
4.3 Unionin instituutiot
4.3.1+ Komissiota ei tule muuttaa parlamentaariseksi hallitukseksi. Approval -%
4.3.2+ Komissiolle tulee valita presidentti suoralla kansanvaalilla. Approval -%
4.3.3+ Myös EU-parlamentille on annettava lakialoiteoikeus. Approval 100%
4.4 Unioni ja kansalaisyhteiskunta
4.4.1+ EU:n kansalaisaloitteen tulisi aina johtaa aloitetta koskevaan äänestykseen EU-parlamentin täysistunnossa. Approval 100%
4.4.2+ EU:n tulee ottaa käyttöön kansalaiskysymys. Approval -%
4.4.3 EU:n lainsäädäntöön tulee lisätä mahdollisuus yhtäaikaisesta EU:n laajuisesta kansanäänestyksestä. Approval -%
4.4.4+ Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston asiakirjojen tulee olla julkisesti saatavilla vähintään kahta viikkoa ennen kokousta, jossa päätös asiasta on tarkoitus tehdä. Approval -%
4.4.5+ Lobbaajarekisteriin ilmoittautuminen on tehtävä pakolliseksi. Approval 100%
Created by jln Last edit: