Questions
# Question Approval
4.2 Unioni ja talous
4.2.1+ Euroopan vakausmekanismille (EVM) ei tule myöntää enempää pääomia. Approval 50%
4.2.2+ EU:n tulee pyrkiä takaisin alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen. Approval 100%
4.2.3+ EU:n tulee valvoa ylikansallisia pankkeja vastaavasti kuin muitakin ylikansallisia suuryrityksiä. Approval 100%
4.2.4 Maataloustukien määrää EU:n budjetissa on vähennettävä. Approval -%
4.2.5 EU:n aluekehitystuet tulee keskittää nykyistä enemmän kaikkein vähiten kehittyneille alueille. Approval 100%
4.2.6+ EU:n budjetin painopistettä tulee siirtää tieteen ja teknologian rahoitukseen. Approval 100%
Created by jln Last edit: