Prev

Yksilönvapausohjelma

Vapauksien lisääminen

Liiketoiminnan harjoittamisen vapauttaminen

Taksien, apteekkien ja julkisen liikenteen liiketoiminta vapautettava

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Elinkeinolupien (esim. taksit ja apteekit) tarveharkinnasta ja lukumäärärajoituksista on luovuttava ja alat avattava vapaalle kilpailulle. Elinkeinolupa tulee myöntää jokaiselle jolla on riittävä pätevyys alan yrityksen pyörittämiseen. Samalla taksien hintasäännöstelystä tulee luopua, mutta takseilta voidaan vaatia hintojen pitämistä selkeästi näkyvillä. Liikenneyhtiöille ei myöskään tule myöntää alueellisia monopoleja. Uudenlaisten taksi- ja kimppakyytiliiketoimintamallien toiminta tulee sallia ja lainsäädännölliset esteet poistaa.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln