Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen

Kansanäänestysaloite: Jos 50 000 kansalaista vaatii kansanäänestystä, se on järjestettävä

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

100.00%

Answers: 1 ( 33.33% )

Lisäksi on otettava käyttöön kansanäänestysaloite, joka velvoittaa viranomaisia järjestämään kansanäänestyksen aloitteessa esitetystä asiasta, mikäli vähintään 50 000 kansalaista sitä vaatii.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln