Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen

Äänioikeusikäraja tulee alentaa 16 vuoteen.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Piraattipuolue kannattaa äänioikeusikärajan alentamista 16 vuoteen kaikissa vaaleissa. Suomessa äänioikeus on tällä hetkellä myös niillä 18 vuotta täyttäneillä, jotka on vammaisuuden tai terveydellisten syiden vuoksi julistettu vajaavaltaisiksi, eikä 16-17-vuotiaiden kyky ymmärtää yhteiskunnallisia kysmyksiä ole tätä erityisryhmää heikompi.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln