Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen

Jos verkkoäänestys otetaan käyttöön, sen tulee olla tehty avoimella lähdekoodilla eikä se saa olla ainoa äänestystapa.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Mikäli verkkoäänestystä kuitenkin päätetään kokeilla, tulisi kokeilu aloittaa ulkomailla asuvista suomalaisista, joiden käytännön äänestysmahdollisuuksia verkkoäänestys parantaisi eniten. Tällöin verkkoäänestys tulee toteuttaa avoimella lähdekoodilla, sekä järjestelmä tulee voida tarkastaa kaikkien vaaleihin osallistuvien puolueiden toimesta. Verkkoäänestyksen ei pidä olla ainoa mahdollinen äänestystapa.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln