Prev

Yksilönvapausohjelma

Sananvapaus, verkkoneutraliteetti ja yksityisyys

Yksityisyys

Yleisiä biotunnisterekistereitä (esim. passien sormejälkirekisterit) ei tule kerätä.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Piraattipuolue vastustaa yleisiä biotunnisterekistereitä, kuten passinhaltijoiden sormenjälkirekisteriä. Kansalaisten säännönmukainen, laajamittainen valvonta johtaa vääjäämättä väärinkäytöksiin, eikä sille ole perusteita vapaassa yhteiskunnassa. Käytössä olevia yleisiä biotunnisterekistereitä ei saa hyödyntää rikostutkinnassa.

Approval
Yes ( 2 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln