Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

Opetus tietoyhteiskunnassa

Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulee olla kaikilla oppiasteilla vapaaehtoista.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Valinnanmahdollisuuksia on korostettava myös kielten opetuksessa. Ruotsin kielen pakollisuutta ei ole mielekästä ylläpitää. Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulee olla kaikilla oppiasteilla vapaaehtoista. Jatkossakin peruskoulussa opiskeltaisiin äidinkielen lisäksi vähintään kahta muuta kieltä, joista ensimmäinen alkaisi 2. luokalla ja toinen valinnaisesti joko jo 4. luokalla tai viimeistään 6. luokalla. Jos äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, opiskelee oppilas mahdollisuuksien mukaan myös äidinkieltään. Tällainen oppilas olisi vapautettu toisen vieraan kielen opiskelusta

Approval
Yes ( 2 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln