Prev

Yksilönvapausohjelma

Vapauksien lisääminen

Huumeet ja päihteet

Päihdehoidon ja kuntoutuksen tulee olla vapaaehtoista ja kaikkien saatavilla.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Käyttäjiä ei tule kohdella rikollisina jos he eivät aiheuta häiriötä muille ihmisille tai ympäristölleen. Myös huumausaineiden käyttäjien ihmisarvoa ja yksityisyyttä tulee kunnioittaa. Yksityinen käyttö tai yksityiseen käyttöön verrattava hallussapitorikos ei saa johtaa kotietsintään. Päihteiden käytön tarkasteleminen lääketieteellis-sosiaalisesta näkökulmasta tuo arvokasta lisätietoa ongelmakäyttöön johtavista taipumuksista, ja näin edistää kykyä ehkäistä haittoja. Päihdehoitoa ja kuntoutusta tulee kehittää ja sen tulee olla vapaaehtoista, ihmisarvoa kunnioittavaa sekä kaikkien saatavilla.

Approval
Yes ( 2 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln