Prev

Yksilönvapausohjelma

Vapauksien lisääminen

Rahankeräys

Rahankeräyksen luvanvaraisuus tulee poistaa.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Yksilön perusoikeuksiin tulisi kuulua oikeus kerätä rahaa erilaisiin tarkoituksiin, oli sitten kyse joukkorahoituksesta, yleishyödyllisen toiminnan tukemisesta, niin kutsutuista aikapankeista taikka kerjäämisestä. Rahankeräyslakia tulee uudistaa radikaalisti. Lähtökohtaisesti kerääminen olisi aina sallittua ja siihen puututtaisiin ainoastaan jälkikäteen, mikäli on syytä epäillä rikollista toimintaa. Lain tulisi kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan muun muassa keräyksen laajuudesta, tavoitteista sekä keräystavasta silloin kun keräyksen tuoton odotetaan ylittävän tietyn rajan. Tällöin vaadittaisiin myös tarkka kirjanpito.

Approval
Yes ( 2 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln