Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

Tekijänoikeudet ja patentit

Verkkopalveluita ei tule sensuroida epäillyn tekijänoikeuksien loukkaamisen perusteella.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Rikosoikeudelliset rangaistukset ja kohtuuttomat vahingonkorvaukset teosten luvattomasta epäkaupallisesta käytöstä on poistettava. Lisäksi on kumottava säännökset, jotka tällä hetkellä mahdollistavat verkkopalvelujen sensuroimisen epäillyn tekijänoikeuksien loukkaamisen perusteella. Nämä muutokset voidaan tehdä EU-säännösten ja kansainvälisten sopimusten puitteissa.

Approval
Yes ( 1 ): Abstain(with comments): No ( 0 ):
"Etenemismallin kirjaaminen on kuitenkin mielestäni väärä tapa esitellä asia ohjelmassa. Tämä yksittäinen kohta tulisi yleisessä sensuurinkiellossa."
Created by jln Last edit: by jln