Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

Tieto ja tutkimus

Julkinen tutkimusrahoitus pitää aina myöntää vertaisarvioidun ja avoimen kilpailutuksen perusteella.

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

50.00%

Answers: 2 ( 66.67% )

ulkisten tahojen harjoittaman tieteellisen tutkimuksen on oltava vapaata ja riippumatonta. Valtio ja yksityiset rahoittajat eivät saa käyttää rahoitusta epäasiallisena painostuskeinona tutkimusohjelmien, -suuntauksien ja -kohteiden valinnassa tai tulosten julkaisemisessa. Julkinen tutkimusrahoitus pitää aina myöntää vertaisarvioidun ja avoimen kilpailutuksen perusteella. Muunlaista julkista tutkimusrahoitusta ei tule myöntää.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 1 ):
"Hyvä ja kannatettava ajatus pääsääntöisesti, mutta tuon jälleen esille Viestikoelaitoksen. Silloin tällöin tulee salassapidettävää tutkimusta."
Created by jln Last edit: by jln