Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

Tieto ja tutkimus

Julkinen tutkimusrahoitus pitää aina myöntää vertaisarvioidun ja avoimen kilpailutuksen perusteella.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 50%
 

ulkisten tahojen harjoittaman tieteellisen tutkimuksen on oltava vapaata ja riippumatonta. Valtio ja yksityiset rahoittajat eivät saa käyttää rahoitusta epäasiallisena painostuskeinona tutkimusohjelmien, -suuntauksien ja -kohteiden valinnassa tai tulosten julkaisemisessa. Julkinen tutkimusrahoitus pitää aina myöntää vertaisarvioidun ja avoimen kilpailutuksen perusteella. Muunlaista julkista tutkimusrahoitusta ei tule myöntää.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 1 ):
"Hyvä ja kannatettava ajatus pääsääntöisesti, mutta tuon jälleen esille Viestikoelaitoksen. Silloin tällöin tulee salassapidettävää tutkimusta."
Created by jln Last edit: by jln