Prev

Eurooppa-ohjelma

Kansallisvaltioiden ja EU:n suhde

EU:lle ei pidä luoda omaa, kansallisvaltioiden omista joukoista riippumatonta sotilaallista eikä poliisivoimaa, eikä rikosoikeudellista syyttäjä- ja tuomioistuinlaitosta.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 50%
 

Unioniin ei saa muodostua vastaavaa turvallisuusviranomaisten ja alan teollisuuden yhteenliittymää kuin Yhdysvaltain liittovaltion ympärille on muodostunut. EU:n pitää lopettaa jäsenvaltioiden rangaistusasteikkojen ja rikosoikeudellisten pakkokeinojen yhtenäistäminen.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 1 ):
"Mielipiteeni on täysin päinvastainen."
Created by jln Last edit: by jln