Prev

Eurooppa-ohjelma

Unioni ja talous

Euroopan vakausmekanismille (EVM) ei tule myöntää enempää pääomia.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 50%
 

Jäsenmaiden yhteisvastuuta toistensa veloista ja kansantalouksien tasapainottamisesta ei pidä lisätä. Euroopan vakausmekanismille (EVM) ei tule myöntää enempää pääomia. Piraattipuolue kannattaa lähtökohtaisesti euroalueen koossa pitämistä. Jos eurokriisi kuitenkin pitkittyy, on euroalue purettava pienemmiksi alueellisiksi valuutoiksi. Valuutta-alueet muodostuisivat tällöin taloudelliselta tilanteeltaan mahdollisimman yhtenäisistä maista. Mikäli euron koossa pysyminen näyttäisi edellyttävän EVM:n jatkuvaa lisäpääomittamista, on ennemmin purettava euroalue kuin jatkettava kriisimaiden lainoitusta.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 1 ):
"Euroa ja kriisimaita on kyettävä tukemaan tarvittaessa tehokkaasti."
Created by jln Last edit: by jln