Prev

Eurooppa-ohjelma

Unioni ja talous

EU:n tulee pyrkiä takaisin alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen.

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

100.00%

Answers: 2 ( 66.67% )

Lähitulevaisuudessa pitää pyrkiä takaisin alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen, joka edellyttää muun muassa julkisen velan olevan enintään 60 %:a ja julkisen talouden alijäämän enintään 3 %:a bruttokansantuotteesta. Sopimuksen noudattamista on valvottava aiempaa tiukemmin.

Approval
Yes ( 2 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln