Prev

Eurooppa-ohjelma

Unioni ja talous

EU:n tulee pyrkiä takaisin alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Lähitulevaisuudessa pitää pyrkiä takaisin alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen, joka edellyttää muun muassa julkisen velan olevan enintään 60 %:a ja julkisen talouden alijäämän enintään 3 %:a bruttokansantuotteesta. Sopimuksen noudattamista on valvottava aiempaa tiukemmin.

Approval
Yes ( 2 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln