Prev

Eurooppa-ohjelma

Unioni ja talous

EU:n tulee valvoa ylikansallisia pankkeja vastaavasti kuin muitakin ylikansallisia suuryrityksiä.

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

100.00%

Answers: 1 ( 33.33% )

EU:n pankkivalvontaelinten tulee kyetä puuttumaan pankin toimintaan sen ollessa rahoituskriisivaarassa. Pankkivalvontaelinten on toimittava avoimesti.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln