Prev

Eurooppa-ohjelma

Unionin instituutiot

Myös EU-parlamentille on annettava lakialoiteoikeus.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Tällä hetkellä lakialoiteoikeus on vain EU-komissiolla. Parlamentin tulisi voida määrätä komissio valmistelemaan lakiehdotuksen tietystä aiheesta. Mikäli komissio kieltäytyisi valmistelusta, parlamentin tulisi voida tehdä lakialoite siten, että parlamentti ja ministerineuvosto päättävät aloitteen hyväksymisestä yhdessä ilman komissiota. Komissiolla säilyy edelleen lakialoiteoikeus.

Approval
Yes ( 2 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln