Prev

Yksilönvapausohjelma

Vapauksien lisääminen

Liikkeiden aukioloajat

Valtion ei tule säädellä kauppojen, ravintoloiden tai muiden palveluiden aukioloaikoja.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Valtion ei tule säädellä kauppojen, ravintoloiden tai muiden palveluiden aukioloaikoja. Yrittäjien tulee itse saada määrittää ne kannattavuuden ja työvoiman saatavuuden perusteella. Yrittäjillä tulee olla oikeus vastata kuluttajien tarpeisiin kellonajasta riippumatta. Järjestelystä hyötyvät kaikki: yrittäjät uusien ansaintamahdollisuuksien myötä, kuluttajat palveluiden saatavuuden paranemisen vuoksi ja työntekijät lisääntyvien työtuntien myötä. Yksittäisen ravintolan aukioloaikaa voidaan rajoittaa silloin, jos siitä koituu meluhaittaa naapuruston asukkaille, mutta siitä päättäköön kunta tapauskohtaisesti, ei valtio kaikkien puolesta.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln