Prev

Yksilönvapausohjelma

Yhdenvertaisuus

Sukupuoli

Valtion ei tule vaatia sukupuolen määrittelyä.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Ei ole kohtuullisia perusteita ylläpitää ja vahvistaa tiukkoja yhteiskunnallisia sukupuolikategorioita.

Valtion ei tarvitse tietää yksilön sukupuolta tai seksuaalisuutta eikä näitä tule merkitä mihinkään rekisteriin ellei kansalainen itse pyydä. Henkilötunnusjärjestelmä on muutettava sellaiseksi, ettei siitä voi päätellä sukupuolta.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln Last edit: by jln