Prev

Yksilönvapausohjelma

Yhdenvertaisuus

Katsomus

Kouluopetuksen tulee olla yhtenäistä uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Vanhemmilla on luonnollisesti suuri rooli lapsen maailmankatsomuksen muodostumisessa. Tätä rooli ei tule aiheetta korostaa siten, että lasta kohdellaan vanhempiensa uskonnon mukaan eri tavalla kuin muita. Esimerkiksi koulussa oppisisältöjen tulisi tästä syystä olla yhtenevät uskonnollisesta taustasta riippumatta.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln