Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

Tieto ja tutkimus

Valtion taiderahoituksessa ei pidä asettaa taiteelle ideologisia tai esteettisiä rajoitteita tai vaatimuksia.

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 100%
 

Myönnettäessä rahoitusta taiteelle on arvioitava ainoastaan toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Approval
Yes ( 1 ): No ( 0 ):
Created by jln