Piraattipuolue
# Question Kalliokoski
1 Yksilönvapausohjelma
1.1 Yksilönvapaudet lähtökohtana
1.1.1 Yksilönvapauksiin kuuluu itsemääräämisoikeus silloinkin, kun se on haitaksi henkilön omalle terveydelle.
1.2 Sananvapaus, verkkoneutraliteetti ja yksityisyys
1.2.1 Sananvapaus
1.2.1.1 Valtion ei tule edellyttää käyttäjien henkilötietojen rekisteröintiä. Yes
  Ohjelmaesityksessä oleva kokonaisuus on hyvä ja käyttökelpoinen laajempiin kannanottoihin.
1.2.1.2 Valtion harjoittama internetin sensurointi on lopetettava. Yes
  Muuten hyvä, mutta pitäisi laajentaa yleinen sensuurikielto kaikille medioille, muuten kuin sotatilassa (tms)
1.2.1.3 Elokuvien ja videopelien ikärajojen asettamisen on oltava täysin vapaaehtoista.
1.2.2 Verkkoneutraliteetti
1.2.2.1 Linkittäjää ei pidä asettaa vastuuseen linkin sisältämästä aineistosta eikä syyttää sen levittämisestä. Yes
  Ohjelmatason juttuna rajalla, mutta kuuluu keskeisesti puolueen ydinasioihin
1.2.3 Yksityisyys
1.2.3.1 Sähköisessä viestinnässä tulee olla yhtä vahva viestintäsalaisuuden taso kuin muussakin viestinnässä. Yes
1.2.3.2 Yleisiä biotunnisterekistereitä (esim. passien sormejälkirekisterit) ei tule kerätä. Yes
1.2.3.3 Vakuutusyhtiöillä ei tule olla oikeutta hinnoitella sukupuolen tai muiden yksityisasioiden perusteella
1.2.3.4 Vakuutusyhtiöillä ei tule olla oikeutta vaatia seurantatietoja
1.2.3.5 Viestintäsalaisuuden loukkaukset on otettava esille kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa.
1.3 Vapauksien lisääminen
1.3.1 Huumeet ja päihteet
1.3.1.1 Henkilökohtainen huumeidenkäyttö on dekriminalisoitava.
1.3.1.2 Päihdehoidon ja kuntoutuksen tulee olla vapaaehtoista ja kaikkien saatavilla. Yes
1.3.1.3 Erityisesti mietojen alkoholijuomien verotusta tulee keventää sekä myyntirajoituksia purkaa.
1.3.1.4 Sähkötupakkaan ja nuuskaan liittyvät kiellot tulee poistaa.
1.3.1.5 Alkoholin myyntimonopoli tulee purkaa.
1.3.1.6 Viinien ja vahvojen oluiden myynti elintarvikekaupoissa tulee sallia.
1.3.1.7 Alkoholin myyntiaikarajoituksista tulee luopua.
1.3.2 Rahapelit
1.3.2.1 Rahapelimonopoli tulee purkaa ja sallia vapaa kilpailu alalla. Yes
1.3.3 Asevelvollisuus
1.3.3.1 Asepalveluksen tulee olla vapaaehtoista. No
  Nykyisen asevelvollisuuden tilalle yleinen yhteiskuntapalveluvelvoite molemmille sukupuolille, jossa useita palveluvaihtoehtoja alkaen öljyonnettomuudentorjuntajoukoista, kriisiapuryhmänjäseneksi ja sotilaaksi.
1.3.3.2 Puolustusvoimia koskevat oikeudenkäynnit tulee järjestää siviilioikeudenkäynteinä rauhan aikana.
1.3.4 Rahankeräys
1.3.4.1 Rahankeräyksen luvanvaraisuus tulee poistaa. Yes
1.3.5 Hyvä kuolema
1.3.5.1 Yksilöllä tulee olla oikeus avustettuun kuolemaan. Yes
1.3.6 Seksuaalipalvelut
1.3.6.1 Seksuaalipalveluiden myyntiä tai ostoa ei tule rajoittaa.
1.3.7 Liikkeiden aukioloajat
1.3.7.1 Valtion ei tule säädellä kauppojen, ravintoloiden tai muiden palveluiden aukioloaikoja.
1.3.8 Liiketoiminnan harjoittamisen vapauttaminen
1.3.8.1 Taksien, apteekkien ja julkisen liikenteen liiketoiminta vapautettava
1.3.9 Yhdistymisvapaus
1.3.9.1 Yhdistysten tulee voida muuttaa sääntöjään ilman virkamieshyväksyntää.
1.3.10 Vaihtoehtovaluutat
1.3.10.1 Valtion ei pidä estää erilaisten verkkorahojen ja vaihtoehtovaluutoiden käyttöönottoa.
1.3.11 Yksityisyyden suoja liikenteessä
1.3.11.1 Kansalaisten liikkumista ei saa seurata ilman tuomioistuimen päätöstä
1.4 Yhdenvertaisuus
1.4.1 Yhdenvertaisuus lain edessä
1.4.1.1 Lainsäädännöstä tulee poistaa ihmisten jaottelu eri ryhmiin esim. sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen ja vakaumuksen perusteella. Yes
1.4.1.2 Vähemmistö- ja sukupuolikiintiöistä tulee luopua. Yes
1.4.2 Seksuaalisuus ja avioliitto
1.4.2.1 Avioliittolaki tulee muuttaa sukupuoli- ja määräneutraaliksi.
1.4.2.2 Avoliitto-käsite tulee poistaa lainsäädännöstä.
1.4.3 Sukupuoli
1.4.3.1 Valtion ei tule vaatia sukupuolen määrittelyä.
1.4.3.2 Sukupuolen korjaamiseen ei tule liittyä avioero- tai sterilisaatiovaatimuksia.
1.4.4 Katsomus
1.4.4.1 Kirkko ja valtio tulee erottaa.
1.4.4.2 Kouluopetuksen tulee olla yhtenäistä uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.
1.4.4.3 Pienten lasten liittämisestä virallisiksi jäseniksi uskonnollisiin yhdyskuntiin on luovuttava.
1.4.4.4 Poikalasten rituaalinen ympärileikkaus on kriminalisoitava.
1.5 Oikeusturva
1.5.1 Suomeen on perustettava eduskunnasta itsenäinen perustuslakituomioistuin.
2 Tietoyhteiskuntaohjelma
2.1 Tekijänoikeudet ja patentit
2.1.1 Hyvitysmaksut tulee poistaa Yes
  Ihan asiallista tietoyhteiskuntaohjelmassa
2.1.2 Kaupallisen kopioinnin ja käytön tekijänoikeussuojaa on lyhennettävä enintään kymmeneen vuoteen teoksen julkaisusta. Yes
  Asiallinen yksityiskohtainen vaatimus tietoyhteiskuntaohjelmassa
2.1.3 Kaiken teosten epäkaupallisen kopioinnin, levittämisen ja muun käytön on oltava vapaata teoksen julkaisuhetkestä lähtien. Yes
2.1.4 Verkkopalveluita ei tule sensuroida epäillyn tekijänoikeuksien loukkaamisen perusteella.
  Etenemismallin kirjaaminen on kuitenkin mielestäni väärä tapa esitellä asia ohjelmassa. Tämä yksittäinen kohta tulisi yleisessä sensuurinkiellossa.
2.1.5 Nykyinen patenttijärjestelmä tulee lakkauttaa. Yes
  Asiallinen taso ohjelmaesityksessä
2.2 Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
2.2.1 Suojelupoliisin tulee jälkikäteen ilmoittaa vakoilusta vakoilun kohteelle.
2.2.2 Kesäjasta tulee luopua.
2.2.3 Puoluetuki tulee muuttaa ääniperusteiseksi.
2.2.4 Äänioikeusikäraja tulee alentaa 16 vuoteen.
2.2.5 Kansalaisaloitteiden allekirjoitusten alaraja tulee laskea 20 000:een.
2.2.6 Konkreettista lakimuutosta esittävät kansalaisaloitteet on aina vietävä eduskunnan täysistuntoon äänestykseen.
2.2.7 Kansanäänestysaloite: Jos 50 000 kansalaista vaatii kansanäänestystä, se on järjestettävä
2.2.8 Kansalaiskysymys: Ministerin on vastattava kysymykseen, jos 2000 kansalaista sitä vaatii
2.2.9 Kuntatasolla tulee ottaa käyttöön kuntalaiskysymys.
2.2.10 Verkkoäänestystä ei tule ottaa tällä hetkellä käyttöön.
2.2.11 Jos verkkoäänestys otetaan käyttöön, sen tulee olla tehty avoimella lähdekoodilla eikä se saa olla ainoa äänestystapa.
2.3 Ohjelmistohankkeet
2.3.1 Julkishallinnon tulee käyttää omissa palveluissaan ja viestinnässään ainoastaan avoimiin standardeihin perustuvia rajapintoja ja tiedostomuotoja. No
  On harvinaisia yksittäisiä tapauksia jossa suljettu saattaa olla parempi, ehkä jopa suljettu hallinnon sisällä kehitetty palvelu. Viestikoelaitos esimerkiksi tuskin haluaa julkistaa koodejaan... Mahdollisuuksien mukaan suosia voisi olla parempi muotoilu?
2.3.2 Julkisrahoitteisen ohjelmakoodin ja ohjelmistokehityksen tulee olla avointa.
2.4 Tieto ja tutkimus
2.4.1 Verovaroilla luotujen teosten ja tieteellisen tutkimustiedon tulee olla kaikkien vapaasti käytettävissä. Yes
2.4.2 Julkinen tutkimusrahoitus pitää aina myöntää vertaisarvioidun ja avoimen kilpailutuksen perusteella. No
  Hyvä ja kannatettava ajatus pääsääntöisesti, mutta tuon jälleen esille Viestikoelaitoksen. Silloin tällöin tulee salassapidettävää tutkimusta.
2.4.3 Valtion taiderahoituksessa ei pidä asettaa taiteelle ideologisia tai esteettisiä rajoitteita tai vaatimuksia.
2.5 Opetus tietoyhteiskunnassa
2.5.1 Kaiken julkisella rahoituksella tuotetun oppimateriaalin tulee olla vapaasti käytettävissä ja jatkokehitettävissä ilman tekijänoikeudellisia rajoituksia. Yes
2.5.2 Oppisisällöt eivät saa vääristellä tieteellistä tutkimustietoa.
2.5.3 Opiskelun oppimateriaaleineen tulee olla maksutonta kaikilla oppiasteilla. Yes
2.5.4 Filosofia on otettava kouluihin oppiaineeksi alaluokilta lähtien. Yes
2.5.5 Media- ja mainoslukutaitoa, psykologiaa ja sosiaalista kanssakäymistä tulee opettaa jo peruskoulun alaluokilla.
2.5.6 Toisen kotimaisen kielen opiskelun tulee olla kaikilla oppiasteilla vapaaehtoista. Yes
2.5.7 Uskonnon opetus erillisenä oppiaineena tulee lopettaa. Yes
3 Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma
3.1 Taloudellinen vakaus ja kasvu
3.1.1 Perustuslakiin tulee lisätä tasapainotettu budjettivaatimus, joka velvoittaa päättäjiä pitämään valtion tulot ja menot yhtäsuurina.
3.1.2 Suorista yritystuista, mukaan lukien kansalliset maataloustuet, on pääosin luovuttava. No
  Hallituksen esityksen käsittely maatalouden asemasta on täysin irrallaan realismistä.
3.1.3 Yritysten verotusta on yksinkertaistettava poistamalla erilaisia verovähennyksiä.
3.1.4 Vain yrityksistä ulos jaettua rahaa tulee verottaa.
3.1.5 Myös yksityishenkilöiden verotuksesta on pyrittävä poistamaan verovähennyksiä.
3.1.6 Henkilökohtainen konkurssi on tehtävä mahdolliseksi.
3.1.7 Kansalaisten virastoissa jonottamiseen käyttämälle ajalle on laskettava tuntihinta.
3.2 Perustulo
3.2.1 Sosiaaliturvan tulee pääosin perustua kaikkien kansalaisten vastikkeettomaan perustuloon. Yes
  Perustulon käsittely ohjelmassa on juuri asiallisella tasolla. Yksityiskohtaisempi käsittely kuuluisi erilliseen perustulomietintöön, julkilausumaan tms.
3.3 Parempi palvelurakenneuudistus
3.3.1 Kunnille on sallittava liikkumavaraa kokeilla erilaisia käytäntöjä, jolloin parhaimmat käytännöt leviävät muihin kuntiin. No
  Nykyinen kaksin- ja osin jopa kolminkertainen järjestelmä (julkinen + työterveys) perusterveydenhuollolle pitäisi purkaa ja tilalle luoda yksinkertainen järjestelmä. Joko täysin julkiseen taikka täysin yksityiseen palveluun perustuva. Yksityisessäkin järjestelmässä valtio ostaa lääkäripalvelut yksityisiltä toimijoilta ja vain omavastuu jää henkilön itsensä vastuulle.
3.3.2 Meneillään olevaa palvelurakenneuudistusta ei pidä toteuttaa hallituksen esittämän mallin mukaisesti. No
  Koko rakenneuudistusta käsittelevä teksti on vanhentunut seuraaviin kansallisiin vaaleihin mennessä. Täysi uudelleenkirjoitus vaaditaan!
3.3.3 Kuntien tulee voida halutessaan liittyä maakuntahallintoon.
3.3.4 Suurille kuntayhtymille tulee valita valtuusto suoralla kansanvaalilla kunnallisvaalien yhteydessä.
3.4 Kuntien talouden parantaminen
3.4.1 Valtion on asetettava kunnille velkaantumiskatto sekä katto sille kuinka suuren osuuden kunnan tuloista valtionosuudet voivat enimmillään muodostaa. Yes
3.5 Työllisyyden parantaminen
3.5.1 Kun perustulo on saatu käyttöön, työehtosopimusten yleissitovuudesta voidaan luopua.
3.5.2 Työnantajalle ilmaista pitempikestoista työharjoittelua ei tule tukea valtion tai kunnan varoista.
3.5.3 Nuorten parempi työllistäminen tulee asettaa ensisijaiseksi tavoitteeksi eläköitymisiän kohottamiseen nähden.
3.5.4 Opintotuen tulorajat pitää poistaa.
  Mieluummin hiljaa tästä ja puhua vain perustulosta.
3.5.5 Opintojen tulee olla jatkossakin maksuttomia.
4 Eurooppa-ohjelma
 
4.1 Kansallisvaltioiden ja EU:n suhde
4.1.1 EU:n toimivaltuuksia on tulkittava supistavasti siten, että kaikken valtaoikeuksien, joita ei ole yksiselitteisesti määritelty EU:lle, tulee jäädä kansallisvaltioille tai paikallistasolle. No
  Mielestäni EU:n toimivaltuuksia ja yhtenäisyyttä tulisi lisätä.
4.1.2 Jäsenvaltioilla pitää olla mahdollisuus kokeilla erilaisia käytäntöjä siten, että parhaimmat käytännöt voisivat levitä vapaaehtoisesti maasta toiseen. Yes
4.1.3 EU:lle ei pidä luoda omaa, kansallisvaltioiden omista joukoista riippumatonta sotilaallista eikä poliisivoimaa, eikä rikosoikeudellista syyttäjä- ja tuomioistuinlaitosta. No
  Mielipiteeni on täysin päinvastainen.
4.2 Unioni ja talous
4.2.1 Euroopan vakausmekanismille (EVM) ei tule myöntää enempää pääomia. No
  Euroa ja kriisimaita on kyettävä tukemaan tarvittaessa tehokkaasti.
4.2.2 EU:n tulee pyrkiä takaisin alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen. Yes
4.2.3 EU:n tulee valvoa ylikansallisia pankkeja vastaavasti kuin muitakin ylikansallisia suuryrityksiä. Yes
4.2.4 Maataloustukien määrää EU:n budjetissa on vähennettävä.
4.2.5 EU:n aluekehitystuet tulee keskittää nykyistä enemmän kaikkein vähiten kehittyneille alueille. Yes
4.2.6 EU:n budjetin painopistettä tulee siirtää tieteen ja teknologian rahoitukseen. Yes
4.3 Unionin instituutiot
4.3.1 Komissiota ei tule muuttaa parlamentaariseksi hallitukseksi.
4.3.2 Komissiolle tulee valita presidentti suoralla kansanvaalilla.
4.3.3 Myös EU-parlamentille on annettava lakialoiteoikeus. Yes
4.4 Unioni ja kansalaisyhteiskunta
4.4.1 EU:n kansalaisaloitteen tulisi aina johtaa aloitetta koskevaan äänestykseen EU-parlamentin täysistunnossa. Yes
4.4.2 EU:n tulee ottaa käyttöön kansalaiskysymys.
4.4.3 EU:n lainsäädäntöön tulee lisätä mahdollisuus yhtäaikaisesta EU:n laajuisesta kansanäänestyksestä.
4.4.4 Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston asiakirjojen tulee olla julkisesti saatavilla vähintään kahta viikkoa ennen kokousta, jossa päätös asiasta on tarkoitus tehdä.
4.4.5 Lobbaajarekisteriin ilmoittautuminen on tehtävä pakolliseksi. Yes