Questions
# Question Approval
1 Periaateohjelma
1.1+ Lisäys periaateohjelman kärkeen: Yhdenvertaisuus (Karvinen) Approval -%
2 Yksilönvapausohjelma
2.1 Yksilönvapaudet lähtökohtana
2.2 Sananvapaus, verkkoneutraliteetti ja yksityisyys
2.3 Vapauksien lisääminen
2.3.1+ Muutos: Huumeet ja päihteet-kohta uusiksi (Karvinen) Approval -%
2.3.2+ Lisäys: Alkoholimainonnan rajoituksia poistettava Approval -%
2.3.3+ Lisäys: Aselupien rajoituksien vastustaminen(hozmaster) Approval -%
2.4 Yhdenvertaisuus
2.4.1 Lisäys: "Kirkon verotusoikeus ja osuus yhteisöverosta on poistettava." Approval -%
2.4.2+ Lisäys: Uskonrauhapykälä tulee poistaa. Approval -%
2.4.3+ Lisäys: Ei uskonnollista ohjelmaa julkisissa laitoksissa Approval -%
2.4.4 Lisäys: "Valtiopäivien ja yliopistojen avajaiset tulee muuttaa uskonnottomiksi." Approval -%
2.4.5+ Lisäys: Julkisen vallan valat uskonnottomiksi Approval -%
2.4.6 Lisäys: "Valtion palkkaamista sotilas- ja vankilapastoreista voidaan luopua." Approval -%
2.5 Oikeusturva
3 Tietoyhteiskuntaohjelma
3.1 Tekijänoikeudet ja patentit
3.2 Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
3.2.1+ Lisäys: Siirtoäänivaalitapa käyttöön Approval -%
3.2.2+ Lisäys: Suora demokratia Approval -%
3.3 Ohjelmistohankkeet
3.4 Tieto ja tutkimus
3.5 Opetus tietoyhteiskunnassa
4 Talous-, kunta- ja perusturvaohjelma
4.1 Taloudellinen vakaus ja kasvu
4.2 Perustulo
4.3 Parempi palvelurakenneuudistus
4.4 Kuntien talouden parantaminen
4.5 Työllisyyden parantaminen
5 Eurooppa-ohjelma
5.1 Kansallisvaltioiden ja EU:n suhde
5.2 Unioni ja talous
5.2.1+ Poisto: EU-ohjelma, vaatimus EU:n talouskurista. (Karvinen) Approval -%
5.3 Unionin instituutiot
5.4 Unioni ja kansalaisyhteiskunta
Created by jln Last edit: