Tänne voi lisätä muutosehdotukset puolueen ohjelmiin. Ehdotuksessa on hyvä olla jo valmiiksi mietitty: Lisää ehdotus halutun ohjelman ja otsikon alle muodossa:
lisäys/muutos/poisto, ehdottaja (jos joku muu kuin se joka kirjaa sen tänne)

Jos pystyt tiivistämään muutoksen sisällön lyhyellä yhden rivin lauseella, lisää sekin titleen, muussa tapauksessa anna olla.

Kommenttikenttään kirjoita itse ehdotus. Jos lisäys, kirjoita lisättävä teksti kokonaisuudessaan. Jos poisto, kirjoita poistettava teksti (tai jos isompi kokonaisuus, mistä lauseesta alkaen poisto alkaa ja minne päättyy). Muutoksessa kirjoita ensin korvattava teksti, "muutetaan muotoon" ja sitten uusi teksti.

Mallisuorituksia voi katsoa vuoden 2013 kevätkokouksen ehdotuksista.

Jos ehdotus ei sovi mihinkään olemassolevaan kohtaan, sen voi lisätä otsikon "Muut ehdotukset"-alle.

Nykyinen ohjelma

Huom! Ehdotukset täytyy lisätä myös piraattipuolueen foorumille, jotta ne käsitellään kokouksessa.

Questions
# Question Approval
3 Tietoyhteiskuntaohjelma
3.1 Tekijänoikeudet ja patentit
3.2 Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen
3.2.1 Lisäys: Siirtoäänivaalitapa käyttöön Approval -%
 
Lisäys kohtaan Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen:

"Eduskunta- ja kuntavaaleissa tulee siirtyä käyttämään siirtoäänivaalitapaa (Single Transferable Vote, STV). Siinä äänestäjät voivat merkitä äänestyslippuun useampia ehdokkaita suosituimmuusjärjestyksessä. Tällöin äänestäjät voivat äänestää ensisijaisesti parhaana pitämäänsä ehdokasta ilman pelkoa siitä, että ääni "menee hukkaan" jos tämä ei tulekaan valituksi, vaan silloin ääni menee automaattisesti toissijaiselle ehdokkaalle. Vaalitapa on käytössä mm. Irlannissa ja Australiassa."

Perustelut: STV vähentää tarvetta "taktiseen äänestämiseen" eli siihen, että äänestetäänkin joitain muuta kuin oikeasti parhaana pidettyä ehdokasta. Usein syynä on se, että parhaan ehdokkaan läpipääsymahdollisuuksia pidetään huonoina ja pelätään äänen menoa hukkaan, joten äänestetään mielummin jotain jolla näyttäisi olevan paremmat mahdollisuudet vaikka tämä olisikin muuten huonompi ehdokas. Tästä tulee helposti itseään totetuttava profetia, eli paras ehdokas olisi saattanut tulla valituksi, elleivät äänestäjät olisi alkaneet taktikoimaan ja äänestämään muuta kuin parasta ehdokasta. Erityisesti STV hyödyttäisi siis pieniä marginaalipuolueita ja -ehdokkaita. Ja eikös STV ole meilläkin jo käytössä sisäisissä vaaleissa?

Wikipedia: Siirtoäänivaalitapa
3.2.2 Lisäys: Suora demokratia Approval -%
 
Lisätään uusi alakohta "Osallistava demokratia"-alakohdan perään:
"Suora demokratia

Tulevaisuudessa tulee siirtyä edustuksellisesta demokratiasta suoraan demokratiaan. Edustuksellinen demokratia on ollut välttämätön kompromissi aikana, jolloin kansalaisten ei ole ollut käytännössä mahdollista äänestää itse jokaisessa asiassa, vaan heidän on ollut pakko äänestää joku muu edustamaan itseään. Nykyteknologia on pääasiassa poistanut tuon rajoitteen ja todellinen, suora demokratia on mahdollista. Siirtyminen suoraan demokratiaan on pitkän aikavälin tavoite, sillä se vaatii mittavaa lainsäädännön uudistamista aina perustuslakia myöten. Myös äänestysjärjestelmän tulee olla ehdottoman luotettava.

Kannatamme delegatiivista eli nestemäistä suoran demokratian mallia, jossa kansalainen voi halutessaan valtuuttaa jonkun muun käyttämään ääntään puolestaan. On kuitenkin jokaisen kansalaisen itse päätettävissä kenelle, missä asioissa ja kuinka pitkäksi ajaksi valtuutuksen antaa. Valtuutuksen voi koska tahansa siirtää jollekulle muulle tai ottaa takaisin itselleen joko väliaikaisesti tai pysyvästi, jolloin valta pysyy viime kädessä koko ajan kansalaisilla itsellään."

Perustelut: Edustuksellinen demokratia on toiminut joten kuten niin kauan kun parempaakaan vaihtoehtoa ei ole ollut. Se, että kansalaiset saavat jossain määrin päättää, kenelle vallan luovuttavat seuraavaksi vaalikaudeksi on kuitenkin vielä aika kaukana todellisesta demokratiasta eli että kansalaiset saisivat todella itse käyttää valtaa. On hyvin hankala löytää luotettavaa ehdokasta jonka mielipiteet ovat yksi yhteen omien kanssa. Käytännössä joutuu arpomaan enimmäkseen tuntemattomista ehdokkaista vähiten huonoimman oloista. Jos ehdokas ei pääse läpi, eivät omat kannat ole seuraavalla vaalikaudella lainkaan edustettuina. Tosin sitäkin huonompi vaihtoehto on se, että ehdokas pääsee läpi mutta äänestääkin ihan eri tavalla kuin mitä äänestäjä olisi halunnut. Silloinkaan asialle ei voi tehdä mitään ennen seuraavia vaaleja jolloin voi yrittää äänestää taas paremmalla onnella. Korruptio olisi myös hankalampaa kun muutaman edustajan sijaan pitäisi korruptoida koko kansan enemmistö.

3.3 Ohjelmistohankkeet
3.4 Tieto ja tutkimus
3.5 Opetus tietoyhteiskunnassa
Created by jln Last edit: