Prev

Eurooppa-ohjelma

Unioni ja talous

Poisto: EU-ohjelma, vaatimus EU:n talouskurista. (Karvinen)

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

- %

No answers yet.

Esitän poistettavaksi, EU-ohjelmasta 2. Unioni ja talous - taloudellinen vakaus kohdasta virkkeen:

"Lähitulevaisuudessa pitää pyrkiä takaisin alkuperäiseen vakaus- ja kasvusopimukseen, joka edellyttää muun muassa julkisen velan olevan enintään 60 %:a ja julkisen talouden alijäämän enintään 3 %:a bruttokansantuotteesta. Sopimuksen noudattamista on valvottava aiempaa tiukemmin."

Perustelut: Yksityiskohtainen vaatimus ollakseen puolueohjelmassa, ja vaikka perusteltu onkin, tilanteen edistyessä auttamattomasti joskus vanhenee. Kohdan poistaminen ei vaikuta talouskantaamme, sillä loppuosa kappaleesta säilyisi sellaisenaan, mutta antaa tilaa toisenlaisten ratkaisujen esittämiselle, jos sellaisia löytyy.

Foorumi

Created by jln