Prev

Tietoyhteiskuntaohjelma

Avoin hallinto ja demokratian kehittäminen

Lisäys: Suora demokratia

Next
Your browser does not seem to support JavaScript canvas so you are missing a neat pie chart here. Might consider updating your browser and/or enabling JavaScript.
Approval

- %

No answers yet.

Lisätään uusi alakohta "Osallistava demokratia"-alakohdan perään:
"Suora demokratia

Tulevaisuudessa tulee siirtyä edustuksellisesta demokratiasta suoraan demokratiaan. Edustuksellinen demokratia on ollut välttämätön kompromissi aikana, jolloin kansalaisten ei ole ollut käytännössä mahdollista äänestää itse jokaisessa asiassa, vaan heidän on ollut pakko äänestää joku muu edustamaan itseään. Nykyteknologia on pääasiassa poistanut tuon rajoitteen ja todellinen, suora demokratia on mahdollista. Siirtyminen suoraan demokratiaan on pitkän aikavälin tavoite, sillä se vaatii mittavaa lainsäädännön uudistamista aina perustuslakia myöten. Myös äänestysjärjestelmän tulee olla ehdottoman luotettava.

Kannatamme delegatiivista eli nestemäistä suoran demokratian mallia, jossa kansalainen voi halutessaan valtuuttaa jonkun muun käyttämään ääntään puolestaan. On kuitenkin jokaisen kansalaisen itse päätettävissä kenelle, missä asioissa ja kuinka pitkäksi ajaksi valtuutuksen antaa. Valtuutuksen voi koska tahansa siirtää jollekulle muulle tai ottaa takaisin itselleen joko väliaikaisesti tai pysyvästi, jolloin valta pysyy viime kädessä koko ajan kansalaisilla itsellään."

Perustelut: Edustuksellinen demokratia on toiminut joten kuten niin kauan kun parempaakaan vaihtoehtoa ei ole ollut. Se, että kansalaiset saavat jossain määrin päättää, kenelle vallan luovuttavat seuraavaksi vaalikaudeksi on kuitenkin vielä aika kaukana todellisesta demokratiasta eli että kansalaiset saisivat todella itse käyttää valtaa. On hyvin hankala löytää luotettavaa ehdokasta jonka mielipiteet ovat yksi yhteen omien kanssa. Käytännössä joutuu arpomaan enimmäkseen tuntemattomista ehdokkaista vähiten huonoimman oloista. Jos ehdokas ei pääse läpi, eivät omat kannat ole seuraavalla vaalikaudella lainkaan edustettuina. Tosin sitäkin huonompi vaihtoehto on se, että ehdokas pääsee läpi mutta äänestääkin ihan eri tavalla kuin mitä äänestäjä olisi halunnut. Silloinkaan asialle ei voi tehdä mitään ennen seuraavia vaaleja jolloin voi yrittää äänestää taas paremmalla onnella. Korruptio olisi myös hankalampaa kun muutaman edustajan sijaan pitäisi korruptoida koko kansan enemmistö.

Created by jln