Periaatteelliset ja teoreettiset kysymykset siitä, miten yhteiskunnan tulisi toimia
Questions
# Question Approval
1.1 Valtion tulee huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta Approval 86%
1.2 Valtion tulee taata minimitoimeentulo vähäosaisille Approval 54%
1.3 Valtion tulee taata perusterveydenhuolto myös varattomille Approval 51%
1.4 Valtion tulee taata koulutus myös varattomille Approval 51%
1.10 Valtion tulee tukea rahallisesti tiedettä ja tutkimustyötä Approval 34%
1.7 Valtion tulee tukea rahallisesti lapsiperheitä Approval 23%
 
Tuleeko valtion kannustaa perheitä lasten hankkimiseen väestönkasvun ja terveen ikärakenteen ylläpitämiseksi tarjoamalla myös minimitoimeentulon ylittäville lapsiperheille rahallisia kannusteita (esim. lapsilisää) ja/tai verohelpotuksia?
1.6 Valtion tulee huolehtia, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa Approval 19%
 
Oikeudenmukainen palkka tarkoittaa sitä, että palkan suuruus riippuu mm. työn vaativuudesta, vaarallisuudesta ja vaadittavan koulutuksen pituudesta. Oikeudenmukaisuuteen kuuluu myös, että samasta työstä maksetaan sama palkka riippumatta työntekijän sukupuolesta, etnisestä taustasta tai muista itse työhön liittymättömistä tekijöistä. Lisäksi mistä tahansa työstä kuuluu maksaa vähintään minimipalkkaa.
1.13 Valtion tulee taata pankkitalletusten turvallisuus ja pankkien vakaus Approval 18%
1.12 Valtion tulee tukea rahallisesti uusien yritysten perustamista Approval 11%
 
Yritykset luovat työpaikkoja ja valtiolle verotuloja. Suomessa yritysten perustaminen on vähemmän suosittua kuin monessa muussa Euroopan maassa. Pitäisikö siis uusien yritysten perustaminen tehdä houkuttelevammaksi antamalle uuden yrityksen perustajalle starttirahaa?
1.9 Valtion tulee tukea rahallisesti kulttuuria ja taidetta Approval 11%
 
Kulttuurin tukemiseen lasketaan mm. käyttäjilleen ilmaiset tai kohtuuhintaiset kirjastot, museot, teatterit, taidenäyttelyt ja oopperat. Lisäksi myös taiteilija-apurahat, tuki kotimaisille elokuvatuotannolle yms.
1.8 Valtion tulee tukea rahallisesti liikuntaa ja urheilua Approval 8%
1.11 Valtion tulee tukea rahallisesti kansallisesti tärkeitä yrityksiä ja elinkeinoja Approval 5%
 
Kansallisesti tärkeäksi elinkeinoksi voidaan laskea esim. maatalous (Omavaraisuus ravinnontuotannossa estää kansalaisia kuolemasta nälkään, jos jostain syystä ravinnon tuonti ulkomailta ei onnistukaan), tärkeäksi yritykseksi esimerkiksi sellainen, joka työllistää huomattavan osan kansalaisista tai josta valtion talous on riippuvainen (esim. Nokia).
1.5 Valtion tulee huolehtia, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi Approval 3%
 
Valtio voi tasata tuloeroja esimerkiksi progressiivisella verotuksella ja erilaisilla tulonsiirroilla rikkailta köyhille.
Created by jln Last edit: