Prev

Valtion tehtävät.

Valtion tulee taata perusterveydenhuolto myös varattomille

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 51%
 
Approval
Yes ( 19 ): Abstain(with comments): No ( 18 ):
"Toki. Se on eettisestikin oikein. Olisi erittäin julmaa estää varattomilta perusterveudenhuolto."
"Terveydenhuollon ei tarvitse olla kuitenkaan valtion järjestämää, vaan se voidaan ostaa yksityisiltä. Koska kuluja voi olla vaikea ennustaa, olisi kansalaisten luultavasti paras hankkia perusterveydenhuollon kattava vakuutus, jolloin kulujen laskeminen jää vakuutusyhtiöiden huoleksi. Valtio voi vaatia kansalaisilta tietyt minimivaatimukset täyttävän vakuutuksen ottamista ja subventoida sitä sen verran, että köyhimpienkin on todella mahdollista sellainen hankkia. Tai pitää perustulo sen verran korkeana, että vakuutus voidaan rahoittaa siitä ilman erillisiä subventioita."
"Palvelut itsessään tulisi yksityistää ja niiden saanti turvata tulonsiirroilla. "
"Perusterveydenhuolto ei mielestäni niinkään kuulu valtion tehtäviin, mutta perusterveydenhoito voisi kuuluakin. Mutta tässä ei pidä yhtään lipsua erikoisterveydenhoidon puolelle."
"En ole varma, onko valtio paras mahdollinen laitos näiden asioiden hoitoon. Kannatan kuitenkin periaatteessa sellaista järjestelmää, jossa jokin institutionalisoitu taho harjoittaa tällaista toimintaa. "
"ks. 1.1 "
"Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta."
" Terveydenhuolto on palvelu, ei itsessään mikään perusihmisoikeus. Poikkeuksena lasten terveydenhoito, joka pitäisi taata valtion toimesta ellei mikään muu taho sitä tee."
"Verotus tai vastaava sääntely haittaavat hyvinvointia. "
"Ei tarvitse mitenkään erityisesti taata. Perustulon avulla köyhimmätkin voivat hoitaa välttämättömät terveydenhuoltomenot."
"Ei suoraaan koska se olisi tehotonta. Epäsuorasti kyllä - korkeamman perustoimeentulon muodossa - kohdassa 2 mainituilla perusteilla. "
"Yksityiset hyväntekeväisyysjärjestöt voivat helposti taata myös varattomien perusterveydenhuoltoon tarvittavat varat. Vapaassa markkinataloudessa usein myös sairaalat ovat avokätisesti halukkaita järjestämään varattomien perusterveydenhuollon. Muutamien varattomien lääkitseminen on myös sairaaloille halvempaa, kuin kuolemaan jätetyistä potilaista koituvat imagonmenetykset. Terveydenhuolto on vapaassa markkinataloudessa halvempaa mitä yleensä kuvitellaan, se maksaa keskimäärin noin kolmanneksen vuodessa, verrattuna vuoden ruokakuluihin per henkilö. "
"Perusterveydenhuolto on ihan samanlainen juttu kuin minimitoimeentulokin. Palvelusta joutuu maksamaan. Terveydenhuolto on sitä paitsi vielä ylellisyyttä, ei mikään minimi. Oikeastaan ainoa jossa tästä voitaisiin joustaa olisi epidemiakontrolli ja vastaavat todellisia ulkoishaittoja aiheuttavat terveysongelmat. "
Created by jln Last edit: by jln