Prev

Valtion tehtävät.

Valtion tulee taata koulutus myös varattomille

Next
Party Approval
Piraattipuolue 100%
 
Total: 51%
 
Approval
Yes ( 19 ): Abstain(with comments): No ( 18 ):
"On maan etu, että kaikki voivat kouluttautua, näin lahjakkaat eivät jää ilman opiskelupaikkaa perhetaustansa vuoksi. "
"Totta kai, miten muuten köyhän lapsi voi nousta murheen, toivottomuuden ja köyhyyden kuopasta. Mikäli valtio ei tätä takaisi, olisi ihmiset jo syntymässä tuomitut."
"Jonkuntasoinen peruskoulutus (ei välttämättä peruskoulu) kyllä. Esim. Pitäähän kansalaisten osata lukea, jotta heidän voisi olettaa noudattavan lakia. Ei kuitenkaan siitä eteenpäin. "
" "
"Palvelut itsessään tulisi yksityistää ja niiden saanti turvata tulonsiirroilla. "
"En ole varma, onko valtio paras mahdollinen laitos näiden asioiden hoitoon. Kannatan kuitenkin periaatteessa sellaista järjestelmää, jossa jokin institutionalisoitu taho harjoittaa tällaista toimintaa. Lisäksi olen pitkälle samaa mieltä Ivan illichin kanssa siitä, että koko koululaitoksen voisi lakkauttaa ja mieluummin (sikäli mikäli koulutusta ylipäätään tuetaan julkisesti) sen pitäisi olla jollain lailla voucherpohjaista ja niin että koulutuksen organisointi ilman koulua olisi mahdollista samalla julkisella tuella, jolla valtio tosiasiallisesti tukee koulujärjestelmää. "
"ks. 1.1 "
"Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta."
"Verotus haittaa hyvinvointia. "
"Peruskoulun tarjoaminen kaikille verovaroilla voisi vielä olla järkevää, mutta sitä korkeampaa koulutusta ei yhteiskunnan pitäisi kustantaa. Korkeakouluissa opetus pitäisi järjestää niin, ettei itsenäisesti opiskeleva joudu maksamaan korkeaa lukukausimaksua, jolla vain maksetaan luennoitsijoiden palkkoja. Siis tutkinnon suorittaminen tulisi olla edullista, mutta opetuksesta voisi ottaa käyvän hinnan. "
"Ei mutta taaskin perustoieentulotukea voisi nostaa ja sosiaalipalvelujen rahoittamista vastaavasti vähentää. Ps. koulutuksen tukeminen on aina koulutuspalveluja kuluttamattomia syrjivä mielivaltainen tulonsiirto niille joila on jo mutenkin varaa kykyä tai mahdollisuus kouluttautua. "
"Peruskoulutukseen kuuluu vain luku- ja laskutaito. Ne omaksuttuaan, lapsi voi oppia oikeastaan mitä tahansa, kunhan häneltä löytyy vain aikaa ja innostusta (joita koulut ovat tehokkaita tappamaan). Luku- ja laskutaito ovat onneksi niin yksinkertaisia asioita, että jopa kolmevuotias voi ne oppia, niitä ei erityisesti tarvitse opettaa. Muu tieto voidaan hankkia vaikka yksityisillä lahjoituksilla toimivista kirjastoista. Korkeakouluopinnot ovat puolestaan varainsiirto köyhiltä rikkaille, eivätkä siten auta varattomia - päinvastoin. Vapaassa markkinataloudessa kalliit korkeakoulupaikat voidaan kustantaa esim. lainalla (mitä pankit yleensä pitävät hyvänä sijoituksena), stipendeillä, yksityisillä lahjoituksilla tai kovalla työllä ja säästämisellä. "
"Koulutus on palvelu, ja ylellisyyttä. Siitä pitää maksaa. Sitä paitsi se mitä kaikki tarvitsevat, eli luku- ja laskutaito, ovat opetettavissa hyvin nopeasti, ilman peruskoulujärjestelmää. Itse pidän näiden opettamista enemmänkin vanhempien tehtävänä, samalla tavalla kuin vaikka pöytätapojen. "
"Jos koulutus hyödyttää varattomia, heidän kannattaa ottaa laina rahoittaakseen opintojaan. Jos he saavat koulutuksen ansiosta paremman palkan, on laina helppo maksaa pois. Jos taas koulutus ei tarjoa parempaa palkkaa, ei sen takia kannata myöskään ottaa lainaa. "
Created by jln Last edit: by jln