Prev

Valtion tehtävät.

Valtion tulee huolehtia, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa

Next
Party Approval
Piraattipuolue 50%
 
Total: 19%
 

Oikeudenmukainen palkka tarkoittaa sitä, että palkan suuruus riippuu mm. työn vaativuudesta, vaarallisuudesta ja vaadittavan koulutuksen pituudesta. Oikeudenmukaisuuteen kuuluu myös, että samasta työstä maksetaan sama palkka riippumatta työntekijän sukupuolesta, etnisestä taustasta tai muista itse työhön liittymättömistä tekijöistä. Lisäksi mistä tahansa työstä kuuluu maksaa vähintään minimipalkkaa.

Approval
Yes ( 7 ): No ( 29 ):
"Työntekijöiden riistosta hyötyvät vain yksittäiset ihmiset. "
"Kohtuullinen minimipalkka on perusteltua, vaikka toisaalta huonopalkkaisiin hommiin ei enää saa ihmisiä mikä puolestaan automaattisesti johtaa kysyntävetoiseen minimipalkaan ilman lainsäädäntöä. Samasta työsuoritteesta (määrä ja laatu) sama palkka sukupuolesta tms. riippumatta. "
"Perustulo hoitaa homman, kunhan perustulo vaan toteutetaan."
"ks. ed. "
"Asia on täysin kahdenvälisen vapaan sopimisen puitteissa. Ei valtiolle kuulu millä sopimuksilla ihmiset työpanostaan kauppaavat tai työnantajat työtä tarjoavat."
"Tämän pitäisi olla täysin työntekijän ja -antajan välinen asia. "
"Oikeudenmukaista on vain työsopimuksen pitäminen. "
"Paras tapa varmistaa oikeudenmukainen palkkaus on antaa työmarkkinoiden toimia täysin vapaasti. Kunhan valtio tarjoaa kansalaisille aukottoman perusturvan, voidaan palkkaneuvottelut jättää täysin työntekijöiden ja työnantajien välisiksi. Tällöin kunkin alan ja työntekijän palkkataso muodostuu työvoiman kysynnän ja tarjonnan mukaan oikealle tasolle. "
"Valtion tulee keskittyä vain perustehtäviin, eli sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden ylläpitoon sekä elinmahdollisuuden turvaamiseen varattomille. Sääntelylle on määriteltävä jonkinlaiset rajat, jotta byrokratia ei kasva mahdottomaksi ylläpitää. "
"Jos joku ei löydä töitä mielestään oikeudenmukaisella palkalla, on se merkki siitä, ettei hänen koulutustaan arvosteta. ts väärä valinta. "
"Markkinoilla muodostuva palkka on oikeudenmukainen palkka. Valtion ei siis tarvitse puuttua siihen mitenkään."
"Ei - sillä oikeudenmukainen palkka määräytyisi vapaila työmarkkinoilla periaatteessa vain todellisen työtehon mukaan. "
"Työntekijät tietävät itse mikä on oikeudenmukainen palkka ja kieltäytyvät työskentelemästä sitä pienemmällä palkalla. Ongelma muodostuu vasta, jos ihmisellä ei ole varaa kieltäytyä työpaikasta heikon taloudellisen tilan vuoksi. Tällöin ratkaisu ei kuitenkaan ole palkkasäännöstely, koska se heikentää ainoastaan huonompiosaisten asemaa ja luo työttömyyttä. Yksityiset avustusjärjestöt voivat auttaa tässäkin asiassa. Kaikissa teollisuusmaissa, kaikkina aikoina, työntekijät ovat saaneet noin 70 % työnsä tuotosta, työnantajat 30 %. Ammattiliitot ja säännöstelyt, eivät ole vaikuttaneet tähän jakoon mitenkään. "
"Ei ole mitään oikeudenmukaista palkkaa. On vain työn hinta, joka määräytyy kysynnästä ja tarjonnasta. "
"Jos työntekijä ei saa mielestään oikeudenmukaista tai tarpeeksi suurta palkkaa, hänen tulisi vaihtaa työpaikkaa. "
"Palkanmaksu perustuu kauppaneuvotteluihin täsmälleen siinä missä muukin hyödykkeiden vaihto. Ainoa ymmärrettävä peruste, jolla tietty palkkataso tulisi taata, on sosiaalipoliittinen ja pohjautuu siihen, että jokaisella tulisi olla tietty säädyllinen elintaso (katso kohta 5). Sosiaalipolitiikan tekeminen kauppapolitiikan avulla on idioottimainen idea. Järkevämpää olisi jonkinlainen suora tulonsiirto rikkailta köyhille, mikäli tuloerojen tasoitus on tavoitteena. "
Created by jln Last edit: by jln