Prev

Valtion tehtävät.

Valtion tulee tukea rahallisesti kansallisesti tärkeitä yrityksiä ja elinkeinoja

Next
Party Approval
Piraattipuolue 0%
 
Total: 5%
 
Approval
Yes ( 2 ): No ( 36 ):
"Tuet aiheuttavat enemmän haittaa tappamalla terveitä yrityksiä kuin tuottavat hyötyä tukemalla sairaita, konkurssikypsiä yrityksiä ja elinkeinoja. Sitä paitsi, jos maataloustuen lopettaminen johtaisi Suomen elintarvikeomavaraisuuden romahtamiseen, tuonnin loppuessa sodan tms. kriisin vuoksi Suomen maataloustuotanto kuitenkin käynnistyisi hyvin nopeasti uudelleen aivan markkinaehtoisesti ilman mitään tukia. "
"Ei, koska tuet vääristävät markkinataloutta. Pikemminkin pitää pyrkiä siihen, että oloista luodaan sellaiset että yritystyn kannattaa maassa pysyä (Nokia). Maataloustuet pitäisi lakkauttaa, ruuan viljely Suomessa ei ole kannattavaa. "
"Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta."
"Jos yritys ei menesty, ehkä tällöin sen ei oltu tarkoitettukaan menestyväksi, väkisin ei saa ajaa yrityksiä menestymään, suurten taloudellisten uhrausten avulla. Jos yritystä tuetaan, täytyy sen tuottaa enemmä, mitä sitä tuetaan."
"Mitä tärkeämpi yritys sen varmemmin se pärjää ilman tukiakin ja ellei pärjää ei sitä ole mitään syytä pitää pystyssä."
"Verotus tai protektionismi haittaa hyvinvointia. "
"Mitä taloudellisista tai työllisyyssyistä tärkeisiin yrityksiin tulee, niin jos sellainen ei ole omillaan kannattava, on sen parempi antaa sopeutua tilanteeseen tai kaatua saman tien, eikä vasta sitten, kun siihen ollaan ensin pumpattu turhaan isot kasat veronmaksajien rahoja. "
"Suuret tärkeät firmat joita valtio tukee ovat markkinatalous sosialismia joka polkee ja eriarvoistaa vapaata yrittäjyyttä ja reilua kilpailua. Jos tällainen firma joka usein perustuu henkisiin resursseihin kaatuu, henkiset resurssit löytävät tiensä muualle eivätkä häviä. Jos kansa kuolee nälkään ilman valtion tukea niin se on saavuttanut elinkaarensa lopun ja luonnollisesti sen on silloin hävittävä. Olipa kerran Neuvostoliitto. "
"Isoja firmoja ei pidä suosia pienien kustannuksella. Maataloustuet ovat tulonsiirtoa kuluttajilta ja köyhiltä mailta maanviljelijöille. "
"Elinkeinoelämää ei valtion pidä sorkkia. Jos viljan viljely Suomessa ei kannata se lopetettakoon."
"Ehdottomasti ei koska etenkin maatalouden potemtiaalisesta omavaraisuudesta on tehtu tekosyy maataoustuille. Jos esim. harvaanasutut seudut halutaan pitää suhteellisen asuttuina, niin miksi ei voitaisi tukien sijasta antaa huomatavia verohelpotuksia kkaikille kekitysalueilla asuville? Ilmeisesti vain siksi että ökymaatalouden harjoittajat eivät saisi tukiaisrahijaan. Leikitäämpä sitten sillä epätodennäköisellä mahdollisuudella, että Nokia joutuisi huomattaviin taloudellisiin vaikeuksiin. Tällöin pitäisi kysyä ensiksi miksi näin on äässyt käymään. Jos syynä olisi esim. jyrkkälaskusyhdanne ja Nokian tuotteiden kysynnän lasku - tuki merkitsisi vain tukea Nokian tuotteiden subventoidulle alenusmyynnille - eikä olisi hyödyllistä koko kansantalouden tuotannon voitollisuuden kannalta. Tuki olisi vain tulonsiirto tuottavilta aloilta tuottamattomille - tai myös kuluttajien kukkarosta mahdollisiin hukkainvestointeihin - mitä muuta? "
"Täysin turha menoerä, sivistyneissä länsimaissa ruoan loppuminen ei kuulosta uskottavalta skenaariolta. Kansallisesti tärkeitä yrityksiä on turha tukea, koska työt eivät koskaan lopu kesken, se on yksinkertaisesti mahdotonta. Jos joku yritys ei pärjää kilpailussa, on parempi että yritys menee konkurssiin. Tärkeämpää on taata vapaat työmarkkina (mikä tarkoittaa täystyöllisyyttä) ja huolehtia siitä, ettei yrityksiä veroteta hengiltä. "
"Hullujen hommaa, ja haitallista, huonosti perusteltua nationalismia. Liberalismi on internationalistinen, kosmopoliittinen aate, ei mitään kansallishörhöilyä. "
"Ravinnon tuonnin epäonnistuminen tarvittaessa nykyaikana ei kuulosta vakavasti otettavalta kauhuskenaariolta. Jos valtion talous on riippuvainen jostain yrityksestä, ei kuulosta uskottavalta, että se tarvitsisi valtion tukea selviytyäkseen. Tärkeää on vain huolehtia siitä, ettei valtio lypsä yrityksiä kuiviin liialla verotuksella. Tässäkään ei ole kuitenkaan mitään syytä suosia joitain yrityksiä toisten kustannuksella, vaan yritysten on oltava samalla viivalla. Silloin selviää myös se, mitkä niistä on kannattavimpa, siis myös valtion taloudelle tärkeimpiä. Jos taas tuetaan työllistäviä, kannattamattomia yrityksiä, päädytään vain järjestelmään, jossa tukahdutetaan kannattavia yrityksiä, joista myös tukeen käytetyt rahat ovat peräisin, jotta voitaisiin suosia kannattamattomia. Pitkällä tähtäimellä tämä merkitsee, että valtiontalous joutuu yhä ahtaammalle työllistämisen tukeminen tulee siis yhä vaikeammaksi, kun munivat kanat tapetaan ja munimattomat jätetään henkeen. "
"Jos jokin tietty alue ei ole otollinen elinkeinotoiminnalle, ihmiset muuttakoot pois kyseiseltä alueelta. Sama koskee valtiollisia alueita. Valtionrajat pitäisi kaataa ja tullit poistaa, ja työluvat lakkauttaa, niin että ihmiset voisivat liikkua vapaasti sinne missä on mahdollisuuksia sellaisille elinkeinoille, joita he parhaiten osaavat. "
Created by jln Last edit: by jln