Prev

Valtion tehtävät.

Valtion tulee taata pankkitalletusten turvallisuus ja pankkien vakaus

Next
Party Approval
Piraattipuolue 50%
 
Total: 18%
 
Approval
Yes ( 6 ): Abstain(with comments): No ( 28 ):
"Ihmiset uskaltavat tallettaa pankkiin rahaa, mikäli pitävät sitä turvallisena. Tästä hyötyvät myös yritykset, sillä pankit lainailevat yrityksille rahojaan, mitä enemmän talletuksia, sitä enemmän lainattavaa."
"Pankkitalletusten turvallisuus kyllä, kuten muukin turvallisuus. Pankkien vakautta ei, kuten ei muidenkaan elinkeinojen. "
"Sataprosenttinen talletussuoja ja pankkituki olivat keskeisiä syitä 90-luvun alun pankkikriisiin. Vapailla markkinoilla sairaat pankit menettävät asiakkaita terveille. Valtion ei pidä tukea sairaita yrityksiä, ks. kysymys 1.11 "
"Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta. Asiakkaat tehkööt itse päätelmät talletustensa tarpeellisesta suojaamisesta vakuutuksin jne. jos katsovat sen tarpeellisiksi."
"Verotus ja sääntely köyhdyttävät. "
"Pankit ovat liikeyrityksiä ja ne voivat mennä nurin siinä kuin muutkin. Valtion ei tule asiaan puuttua sen enempää kuin muidenkaan liikeyritysten kaatumiseen. Vaikka ovatkin isoja ja vaikutusvaltaisia, ei yksittäisten pankkien pystyssä pysyminen ole yhteiskunnalle mitenkään elintärkeää. Kaatuneiden tilalle nousee kyllä uusia ja kilpailukykyisempiä.

Pankit maksavat tileille korkoa. Korkoa voidaan maksaa, koska pankki sijoittaa talletetut varat johonkin tuottavaan. Sijoituksiin liittyy kuitenkin aina riski. Tallettajan tulee tiedostaa tämä riski eikä sitä pidä sälyttää valtion ja veronmaksajien kannettavaksi. Koska nyky-yhteiskunnassa käytännössä jokaiselta vaaditaan tili jossain pankissa, valtio voisi suhteellisen pienin kustannuksin tarjota riskitöntä mutta myös korotonta talletuspalvelua sellaista haluaville. Tämän tosin voivat tarjota yksityisetkin pankit, mutta yksityisiä talletuksia ei valtion tule taata.

"
"Pankkejä ei tule kannustaa vastuuttomaan rahankäyttöön. "
"En ole ajatellut "
"Pankkien vakautta ja pankkialan vapaata kilpailua (sille pääsyä) tulisi katsoa kokonaisuutena. Alalle pääsyä myös ulkomailta pitäisi huomattavasti helpottaa ja samalla purkaa talletusten takuita. "
"Ei missään nimessä, täysin turha menoerä ja kaikenlisäksi vaarallinen sellainen. Pankkituet ja valtion takaama talletussuoja aikaansaivat edellisen pankkikriisin, koska pankit ottivat tällöin turhia riskejä. Vapaassa markkinataloudessa riskinhaluiset asiakkaat voivat sijoittaa rahansa riskejä ottaviin pankkeihin, kun taas vakautta arvostavat asiakkaat pankkeihin, joissa heidän rahansa ovat turvassa. "
"Pankkitalletuksiin pätee sama kuin kaikkeen muuhunkin: ihminen on vastuussa omista sopimuksistaan ja päätöksistään. Sitä paitsi, pankit ovat aivan riittävän vakaita ilman valtiontakaustakin. "
"Juuri sen vuoksi, että valtio viime kädessä takaa pankkien vakauden, ne ottivat turhia riskejä ennen edellistäkin pankkikriisiä. "
"Pankkitalletusten turvallisuuden takaaminen tarkoittaa sitä, että valtio monopolisoi tallettamisen pankeille. Sillä tavalla pankkeja ja niiden osakkaita lihotetaan, kun asiakkaat kokevat pankit keinotekoisesti turvallisiksi, ja tästä seuraa myös se, että pankit voivat saada varsinkin niin sanotut pienasiakkaansa armoilleen ja nuolemaan pankinjohtajan valtiokapitalistisia saappaita, kun pankit eivät joudu aidosti kilpailemaan asiakkaista tarjoamalla asiakkailleen muitakin etuja kuin vain sen että saa pitää rahansa pankin kassaholvissa olemattomalla korolla. Pankkien vakauden takaaminen taas tarkoittaa sitä, että valtio lapioi pankeille miljardeja veronmaksajien rahoja pankkitukena, ilman että veronmaksajat saavat kaupasta vastikkeeksi edes tuettujen pankkien osakkeita. Jälkimmäinen olisikin vähimmäisehto sille, että pankkeja ylipäätään tuetaan edes pankkitalletuksia turvaavalla erityislainsäädännöllä, joka kuitenkin aiheuttaa ainakin epäsuorasti sen, että pankki pääsee asiakkaansa suhteen niskan päälle. "
Created by jln Last edit: by jln