Valtion tehtävät
# Question Jantunen
1 Valtion tehtävät.
1.1 Valtion tulee huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta Yes
  Kyllä pitää. Ei siitä sen enempää.
1.2 Valtion tulee taata minimitoimeentulo vähäosaisille Yes
  Joo, totta kai. Onhan toisista huolehdittava. Se vähäosainen voisit olla sinä.
1.3 Valtion tulee taata perusterveydenhuolto myös varattomille Yes
  Toki. Se on eettisestikin oikein. Olisi erittäin julmaa estää varattomilta perusterveudenhuolto.
1.4 Valtion tulee taata koulutus myös varattomille Yes
  Totta kai, miten muuten köyhän lapsi voi nousta murheen, toivottomuuden ja köyhyyden kuopasta. Mikäli valtio ei tätä takaisi, olisi ihmiset jo syntymässä tuomitut.
1.5 Valtion tulee huolehtia, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi No
  Lisää kokonaiskysyntää, koska köyhät tuhlaa kuitenkin kaiken. Ei tietenkään liian rajusti saa siitä huolehtia. Kilpailukyvykin kannalta on hyvä, että ihmisiä motivoidaan tienaamaan Suomessa. Tai itseasiassa eihän tulonsiirrot köyhille välttämättä tarkoita sitä, että pitäisi estää tuloeroja kasvamasta, vaihdan siis vastauksen ei:hin.
1.6 Valtion tulee huolehtia, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa Yes
  Perustulo hoitaa homman, kunhan perustulo vaan toteutetaan.
1.7 Valtion tulee tukea rahallisesti lapsiperheitä Yes
  Lapsiperheiden tulot voivat tippua köyhyysrajalle, mikäli ei lapsia tuota rahallisesti.
1.8 Valtion tulee tukea rahallisesti liikuntaa ja urheilua No
  No ei se niin tärkeää ole. Liikkua voi ilmaiseksi, vaikka paljasjaloin juosta, jos ei muuhun ole varaa. Vaikkakin urheilulla on merkitys kansallisen itsetunnon kohottajana.
1.9 Valtion tulee tukea rahallisesti kulttuuria ja taidetta No
  Kirjastoja kyllä pitää tukea. Kansaa täytyy valistaa ja opettaa ja saada ajattelemaan. Ei ole oikein, että vain hyvätuloisilla olisi mahdollisuus sivistää itseään.
1.10 Valtion tulee tukea rahallisesti tiedettä ja tutkimustyötä Yes
  Tietenkin tiedettä täytyy tukea, miten muuten päästään teknologiassa eteenpäin, esim. vähäpäästöisten laitteiden kehittämisessä.
1.11 Valtion tulee tukea rahallisesti kansallisesti tärkeitä yrityksiä ja elinkeinoja No
  Jos yritys ei menesty, ehkä tällöin sen ei oltu tarkoitettukaan menestyväksi, väkisin ei saa ajaa yrityksiä menestymään, suurten taloudellisten uhrausten avulla. Jos yritystä tuetaan, täytyy sen tuottaa enemmä, mitä sitä tuetaan.
1.12 Valtion tulee tukea rahallisesti uusien yritysten perustamista No
  Vaan lainsäädännöllä, byrokratian purkamisella ja muuten helpottamalla yrityksen perustamista.
1.13 Valtion tulee taata pankkitalletusten turvallisuus ja pankkien vakaus Yes
  Ihmiset uskaltavat tallettaa pankkiin rahaa, mikäli pitävät sitä turvallisena. Tästä hyötyvät myös yritykset, sillä pankit lainailevat yrityksille rahojaan, mitä enemmän talletuksia, sitä enemmän lainattavaa.