http://www.markusjansson.net/vaali.html
Valtion tehtävät
# Question Jansson
1 Valtion tehtävät.
1.1 Valtion tulee huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta Yes
  Tämä on ainoa asia, johon valtiota tarvitaan, eli yksilönvapauden turvaamiseksi petokselta, vilpiltä ja väkivallalta.
1.2 Valtion tulee taata minimitoimeentulo vähäosaisille No
  Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta.
1.3 Valtion tulee taata perusterveydenhuolto myös varattomille No
  Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta.
1.4 Valtion tulee taata koulutus myös varattomille No
  Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta.
1.5 Valtion tulee huolehtia, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi No
  Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta. Tuloerot eivät sinällään ole edes ongelma, vaan se, miten paljon absoluuttista ostovoimaa ihmisillä on.
1.6 Valtion tulee huolehtia, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa No
  Asia on täysin kahdenvälisen vapaan sopimisen puitteissa. Ei valtiolle kuulu millä sopimuksilla ihmiset työpanostaan kauppaavat tai työnantajat työtä tarjoavat.
1.7 Valtion tulee tukea rahallisesti lapsiperheitä No
  Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta. Lapsien hankkiminen on vapaaehtoinen valinta, joten sen seurausta ei pidä maksattaa muilla ihmisillä.
1.8 Valtion tulee tukea rahallisesti liikuntaa ja urheilua No
  Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta.
1.9 Valtion tulee tukea rahallisesti kulttuuria ja taidetta No
  Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta.
1.10 Valtion tulee tukea rahallisesti tiedettä ja tutkimustyötä No
  Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta.
1.11 Valtion tulee tukea rahallisesti kansallisesti tärkeitä yrityksiä ja elinkeinoja No
  Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta.
1.12 Valtion tulee tukea rahallisesti uusien yritysten perustamista No
  Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta.
1.13 Valtion tulee taata pankkitalletusten turvallisuus ja pankkien vakaus No
  Vaatii verotusta eli yksityisen omistusoikeuksen loukkausta. Asiakkaat tehkööt itse päätelmät talletustensa tarpeellisesta suojaamisesta vakuutuksin jne. jos katsovat sen tarpeellisiksi.