Janne Vainio s. 1966 järjestösihteeri, toimittaja, jatko-opiskelija (filosofia) janne.vainio@helsinki.fi siviilisäädytön
Valtion tehtävät
# Question Vainio
1 Valtion tehtävät.
1.1 Valtion tulee huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta
  En ole varma, onko valtio paras mahdollinen laitos näiden asioiden hoitoon. Tämä riippuu pitkälle myös poliittisesta tilanteesta. En vastusta valtioita lähtökohtaisesti, mutta kannatan täysiä separatismioikeuksia, ja tällöin kysymykseksi nousee, kuka vastaa alueen turvallisuudesta.
1.2 Valtion tulee taata minimitoimeentulo vähäosaisille
  En ole varma, onko valtio paras mahdollinen laitos näiden asioiden hoitoon. Kannatan kuitenkin periaatteessa sellaista järjestelmää, jossa jokin institutionalisoitu taho harjoittaa tällaista toimintaa.
1.3 Valtion tulee taata perusterveydenhuolto myös varattomille
  En ole varma, onko valtio paras mahdollinen laitos näiden asioiden hoitoon. Kannatan kuitenkin periaatteessa sellaista järjestelmää, jossa jokin institutionalisoitu taho harjoittaa tällaista toimintaa.
1.4 Valtion tulee taata koulutus myös varattomille
  En ole varma, onko valtio paras mahdollinen laitos näiden asioiden hoitoon. Kannatan kuitenkin periaatteessa sellaista järjestelmää, jossa jokin institutionalisoitu taho harjoittaa tällaista toimintaa. Lisäksi olen pitkälle samaa mieltä Ivan illichin kanssa siitä, että koko koululaitoksen voisi lakkauttaa ja mieluummin (sikäli mikäli koulutusta ylipäätään tuetaan julkisesti) sen pitäisi olla jollain lailla voucherpohjaista ja niin että koulutuksen organisointi ilman koulua olisi mahdollista samalla julkisella tuella, jolla valtio tosiasiallisesti tukee koulujärjestelmää.
1.5 Valtion tulee huolehtia, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi No
  Siinä määrin kuin valtion tehtävänä ylipäätään on sosiaalipuolen hoito, lähtökohtana ei saisi olla missään tapauksessa ainakaan se, että ihmisiä autetaan "pärjäämään" tällaisessa pikkuporvarillisessa elintasokilpailussa. Sen sijaan pitäisi tästä lähtökohdasta katsottuna määrittää yleisesti jokin raami sille, mikä on kenelle tahansa henkilölle säädyllinen toimeentulotaso, ja koko sosiaalihuollon ainoana tehtävänä tulisi sitten olla tämän raamin ylläpito.
1.6 Valtion tulee huolehtia, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa No
  Palkanmaksu perustuu kauppaneuvotteluihin täsmälleen siinä missä muukin hyödykkeiden vaihto. Ainoa ymmärrettävä peruste, jolla tietty palkkataso tulisi taata, on sosiaalipoliittinen ja pohjautuu siihen, että jokaisella tulisi olla tietty säädyllinen elintaso (katso kohta 5). Sosiaalipolitiikan tekeminen kauppapolitiikan avulla on idioottimainen idea. Järkevämpää olisi jonkinlainen suora tulonsiirto rikkailta köyhille, mikäli tuloerojen tasoitus on tavoitteena.
1.7 Valtion tulee tukea rahallisesti lapsiperheitä No
  Perheenperustaminen on yksittäinen yksilöllinen valinta ja harrastus, jota pitäisi julkisen vallan edessä verrata siihen, että joku toinen harrastaa riippuliitoa tai jotain muuta sellaista kivaa, joka vie paljon rahaa ja vaivaa. Miksi helvetissä tällaisen hemmetin kalliiksi käyvän yksilöllisen elämäntapavalinnan huohoja seurauksia pitäisi jotenkin poliittisesti tehdä helpommiksi? Se on yhtä saatanan pikkuporvarillista ydinperhemoralismia. Ja sitten vielä perheenperustamista tuputetaan valtion varoilla yhdestä jos toisesta tuutista, ja ei-perheelliset patologisoidaan valtiovallan palkkaamien psykiatrien toimesta. Aikovatko ne ehkä tuottaa ihmisiä suunnitelmataloudellisten viisivuotissuunnitelmien raamien mukaisesti joksikin valtiokapitalistiseksi tykinruoaksi...?
1.8 Valtion tulee tukea rahallisesti liikuntaa ja urheilua No
  Terveellisiä liikuntamuotoja on paljon sellaisiakin, jotka tulevat halvaksi tai eivät maksa mitään. Jos taas tarkoituksena on tukea huippu-urheilun tulevia isänmaantoivoja, niin sellaisen populistisen natsimeiningin maksakoot urheiluseurojen jäsenet ja vaikka maksullisten TV-kanavien katsojat...
1.9 Valtion tulee tukea rahallisesti kulttuuria ja taidetta
  Taiteilija-apurahat ja viihteen tukeminen verovaroista eivät ole mielestäni kannatettavia, mutta jonkinlainen institutionalisoitu kirjastojärjestelmä sen sijaan mielestäni on erittäin tarpeellinen. Kuitenkin voidaan jälleen kysyä, onko valtio oikea laitos toteuttamaan tällaista toimintaa. Yleisessä käytössä olleita kirjastoja on historiassa ollut olemassa ennen kansallisvaltioiden syntyä.
1.10 Valtion tulee tukea rahallisesti tiedettä ja tutkimustyötä No
  Pitäisi päästä eroon sellaisesta hegemoniasta, jossa jonkun tyypin sana painaa sillä perusteella, että hänellä on jokin oppiarvo. Tieteellisen tutkimuksen yksityistäminen ei ratkaise ongelmaa alkuunkaan, vaan muutoksen pitäisi alkaa ikään kuin toisesta päästä. Mutta siitä, että oppiarvot lakkaavat olemasta auktoriteetti, seuraa kyllä omalla logiikallaan, ettei valtiota enää katsota tarpeelliseksi niitä ylläpitämään.
1.11 Valtion tulee tukea rahallisesti kansallisesti tärkeitä yrityksiä ja elinkeinoja No
  Jos jokin tietty alue ei ole otollinen elinkeinotoiminnalle, ihmiset muuttakoot pois kyseiseltä alueelta. Sama koskee valtiollisia alueita. Valtionrajat pitäisi kaataa ja tullit poistaa, ja työluvat lakkauttaa, niin että ihmiset voisivat liikkua vapaasti sinne missä on mahdollisuuksia sellaisille elinkeinoille, joita he parhaiten osaavat.
1.12 Valtion tulee tukea rahallisesti uusien yritysten perustamista No
  Verojen poistaminen yritystoiminnalta ainakin tietyn rajan alittavien tulojen osalta olisi paljon parempi vaihtoehto, etenkin jos se tarkoittaisi sitä, että aloittelevan yrittäjän ei tarvitse täytellä myöskään mitään virallisia kaavakkeita harjoittaakseen sitä mitä muuten osaa tehdä.
1.13 Valtion tulee taata pankkitalletusten turvallisuus ja pankkien vakaus No
  Pankkitalletusten turvallisuuden takaaminen tarkoittaa sitä, että valtio monopolisoi tallettamisen pankeille. Sillä tavalla pankkeja ja niiden osakkaita lihotetaan, kun asiakkaat kokevat pankit keinotekoisesti turvallisiksi, ja tästä seuraa myös se, että pankit voivat saada varsinkin niin sanotut pienasiakkaansa armoilleen ja nuolemaan pankinjohtajan valtiokapitalistisia saappaita, kun pankit eivät joudu aidosti kilpailemaan asiakkaista tarjoamalla asiakkailleen muitakin etuja kuin vain sen että saa pitää rahansa pankin kassaholvissa olemattomalla korolla. Pankkien vakauden takaaminen taas tarkoittaa sitä, että valtio lapioi pankeille miljardeja veronmaksajien rahoja pankkitukena, ilman että veronmaksajat saavat kaupasta vastikkeeksi edes tuettujen pankkien osakkeita. Jälkimmäinen olisikin vähimmäisehto sille, että pankkeja ylipäätään tuetaan edes pankkitalletuksia turvaavalla erityislainsäädännöllä, joka kuitenkin aiheuttaa ainakin epäsuorasti sen, että pankki pääsee asiakkaansa suhteen niskan päälle.