HS vaalikonevastaukset: http://www.vaalikone.fi/eduskunta2015/pirkanmaa/ehdokas/1774/
Valtion tehtävät
# Question Luoma-Nirva
1 Valtion tehtävät.
1.1 Valtion tulee huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta Yes
1.2 Valtion tulee taata minimitoimeentulo vähäosaisille Yes
1.3 Valtion tulee taata perusterveydenhuolto myös varattomille Yes
  Terveydenhuollon ei tarvitse olla kuitenkaan valtion järjestämää, vaan se voidaan ostaa yksityisiltä. Koska kuluja voi olla vaikea ennustaa, olisi kansalaisten luultavasti paras hankkia perusterveydenhuollon kattava vakuutus, jolloin kulujen laskeminen jää vakuutusyhtiöiden huoleksi. Valtio voi vaatia kansalaisilta tietyt minimivaatimukset täyttävän vakuutuksen ottamista ja subventoida sitä sen verran, että köyhimpienkin on todella mahdollista sellainen hankkia. Tai pitää perustulo sen verran korkeana, että vakuutus voidaan rahoittaa siitä ilman erillisiä subventioita.
1.4 Valtion tulee taata koulutus myös varattomille Yes
 
1.5 Valtion tulee huolehtia, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi No
  Tulo- ja varallisuuserot eivät sinänsä ole ongelma, kunhan köyhimpienkin perustoimeentulo on turvattu ja rikkaiden ja köyhien väestöryhmien välillä tapahtuu riittävästi kiertoa, eli sen enempää rikkaus kun köyhyyskään ei ole välttämättä pysyvä olotila. Köyhä voi tulla rikkaaksi ahkeralla työnteolla ja rikas voi köyhtyä esimerkiksi huonojen liiketoimien tai leväperäisen elämäntavan vuoksi. Jos sensijaan köyhänä syntyneellä ei ole realistisia mahdollisuuksia rikastua, tulee ongelmia. Tuloerojen tasaaminen ei tuota ongelmaa kuitenkaan ratkaise, vaan ainoastaan pahentaa sitä tekemällä työnteolla rikastumisen entistäkin vaikeammaksi.
1.6 Valtion tulee huolehtia, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa No
  Paras tapa varmistaa oikeudenmukainen palkkaus on antaa työmarkkinoiden toimia täysin vapaasti. Kunhan valtio tarjoaa kansalaisille aukottoman perusturvan, voidaan palkkaneuvottelut jättää täysin työntekijöiden ja työnantajien välisiksi. Tällöin kunkin alan ja työntekijän palkkataso muodostuu työvoiman kysynnän ja tarjonnan mukaan oikealle tasolle.
1.7 Valtion tulee tukea rahallisesti lapsiperheitä
  Jokainen kansalainen on oikeutettu perustuloon, myös lapset. Koska he eivät kuitenkaan ole vielä täysivaltaisia vaan holhouksenalaisia, maksetaan alaikäisten perustulo heidän huoltajilleen. Muita kannusteita tai verohelpotuksia ei lapsiperheille tarvitse antaa.
1.8 Valtion tulee tukea rahallisesti liikuntaa ja urheilua No
  Liikunta on erittäin suositeltavaa jo pelkästään taloudellisestakin näkökulmasta, kun kansalaiset pysyvät terveinä ja työkykyisinä. Mutta varsinaista rahallista panostusta se ei valtiolta tarvitse, eihän lenkillä käynti maksa mitään. Kunnat toki voivat halutessaan rakentaa lenkkipolkuja ja jäähalleja, jos asukkaat ovat valmiita ne veroäyrillään kustantamaan. Huippu-urheilu voi hankkia rahoituksensa täysin sponsoreilta.
1.9 Valtion tulee tukea rahallisesti kulttuuria ja taidetta No
  Ainoa kulttuuripalvelu, joka olisi mielestäni hyvä säilyttää käyttäjilleen ilmaisena, on kirjastopalvelu. Se ei kuitenkaan kuulu varsinaisesti valtion perustehtäviin ja itse asiassa sopisi paremminkiin kokonaan kuntien vastuulle. Kunnat voisivat itsenäisesti päättää, haluavatko järjestää kirjastopalvelua vai eivät. Tietenkin myös rahoitus olisi kokonaan kuntien vastuulla. Silloinkaan, jos kunta ei halua kirjastopalvelua järjestää, saattaa alalle hyvinkin tulla yksityisiä kirjavuokraamoita, joista kirjoja voisi lainata maksua vastaan.

Mikäli perustulomalli saadaan toteutettua, ei ole enää tarpeen myöskään maksaa erillistä taiteilija-apurahaa, kun perustulo turvaa myös heidän toimeentulonsa siinäkin tapauksessa, etteivät he onnistu saamaan töitään kaupaksi tai sponsorointia yksityisiltä markkinoilta.

1.10 Valtion tulee tukea rahallisesti tiedettä ja tutkimustyötä
1.11 Valtion tulee tukea rahallisesti kansallisesti tärkeitä yrityksiä ja elinkeinoja No
  Mitä taloudellisista tai työllisyyssyistä tärkeisiin yrityksiin tulee, niin jos sellainen ei ole omillaan kannattava, on sen parempi antaa sopeutua tilanteeseen tai kaatua saman tien, eikä vasta sitten, kun siihen ollaan ensin pumpattu turhaan isot kasat veronmaksajien rahoja.
1.12 Valtion tulee tukea rahallisesti uusien yritysten perustamista No
  Yritysten perustamiseen liittyvä byrokratia pitää tehdä mahdollisimman keveäksi ja muutenkin tehdä yrityksen perustamisesta mahdollisimman helppoa. Sen sijaan rahallista tukea niille ei pidä jakaa.
1.13 Valtion tulee taata pankkitalletusten turvallisuus ja pankkien vakaus No
  Pankit ovat liikeyrityksiä ja ne voivat mennä nurin siinä kuin muutkin. Valtion ei tule asiaan puuttua sen enempää kuin muidenkaan liikeyritysten kaatumiseen. Vaikka ovatkin isoja ja vaikutusvaltaisia, ei yksittäisten pankkien pystyssä pysyminen ole yhteiskunnalle mitenkään elintärkeää. Kaatuneiden tilalle nousee kyllä uusia ja kilpailukykyisempiä.

Pankit maksavat tileille korkoa. Korkoa voidaan maksaa, koska pankki sijoittaa talletetut varat johonkin tuottavaan. Sijoituksiin liittyy kuitenkin aina riski. Tallettajan tulee tiedostaa tämä riski eikä sitä pidä sälyttää valtion ja veronmaksajien kannettavaksi. Koska nyky-yhteiskunnassa käytännössä jokaiselta vaaditaan tili jossain pankissa, valtio voisi suhteellisen pienin kustannuksin tarjota riskitöntä mutta myös korotonta talletuspalvelua sellaista haluaville. Tämän tosin voivat tarjota yksityisetkin pankit, mutta yksityisiä talletuksia ei valtion tule taata.