Valtion tehtävät
# Question Tuomainen
1 Valtion tehtävät.
1.1 Valtion tulee huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta
1.2 Valtion tulee taata minimitoimeentulo vähäosaisille
1.3 Valtion tulee taata perusterveydenhuolto myös varattomille
1.4 Valtion tulee taata koulutus myös varattomille
1.5 Valtion tulee huolehtia, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi
1.6 Valtion tulee huolehtia, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa
1.7 Valtion tulee tukea rahallisesti lapsiperheitä
1.8 Valtion tulee tukea rahallisesti liikuntaa ja urheilua
1.9 Valtion tulee tukea rahallisesti kulttuuria ja taidetta No
1.10 Valtion tulee tukea rahallisesti tiedettä ja tutkimustyötä
1.11 Valtion tulee tukea rahallisesti kansallisesti tärkeitä yrityksiä ja elinkeinoja
1.12 Valtion tulee tukea rahallisesti uusien yritysten perustamista
1.13 Valtion tulee taata pankkitalletusten turvallisuus ja pankkien vakaus