Valtion tehtävät
# Question Pahalahti
1 Valtion tehtävät.
1.1 Valtion tulee huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta Yes
1.2 Valtion tulee taata minimitoimeentulo vähäosaisille Yes
  Perustulo/kansalaispalkka tms. Mahdollisimman vähän byrokratiaa. En kuitenkaan panisi vastaan, jos tulisi mahdollisuus sosiaaliturvan lakkauttamiseksi.
1.3 Valtion tulee taata perusterveydenhuolto myös varattomille No
  Ei tarvitse mitenkään erityisesti taata. Perustulon avulla köyhimmätkin voivat hoitaa välttämättömät terveydenhuoltomenot.
1.4 Valtion tulee taata koulutus myös varattomille No
1.5 Valtion tulee huolehtia, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi No
  Jos yksilöt haluavat maksaa toisille niin paljon, että näistä tulee älyttömän rikkaita, se olkoon heidän oikeutensa. Valtion ei tule puuttua siihen millään tavoin.
1.6 Valtion tulee huolehtia, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa No
  Markkinoilla muodostuva palkka on oikeudenmukainen palkka. Valtion ei siis tarvitse puuttua siihen mitenkään.
1.7 Valtion tulee tukea rahallisesti lapsiperheitä No
1.8 Valtion tulee tukea rahallisesti liikuntaa ja urheilua No
1.9 Valtion tulee tukea rahallisesti kulttuuria ja taidetta No
1.10 Valtion tulee tukea rahallisesti tiedettä ja tutkimustyötä No
1.11 Valtion tulee tukea rahallisesti kansallisesti tärkeitä yrityksiä ja elinkeinoja No
1.12 Valtion tulee tukea rahallisesti uusien yritysten perustamista No
1.13 Valtion tulee taata pankkitalletusten turvallisuus ja pankkien vakaus No