Valtion tehtävät
# Question Anttila
1 Valtion tehtävät.
1.1 Valtion tulee huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta Yes
1.2 Valtion tulee taata minimitoimeentulo vähäosaisille Yes
1.3 Valtion tulee taata perusterveydenhuolto myös varattomille Yes
1.4 Valtion tulee taata koulutus myös varattomille Yes
1.5 Valtion tulee huolehtia, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi No
  Itse kannatan alle 1000 tulojen verottomuutta ja tasaveroa tämän ylittävältä osalta. Käytänössä malli on progressiivinen mutta samalla nykyistä kannustavampi. Omalla työllä rikastuminen ei saisi olla rangaistavaa.
1.6 Valtion tulee huolehtia, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa Yes
  Kohtuullinen minimipalkka on perusteltua, vaikka toisaalta huonopalkkaisiin hommiin ei enää saa ihmisiä mikä puolestaan automaattisesti johtaa kysyntävetoiseen minimipalkaan ilman lainsäädäntöä. Samasta työsuoritteesta (määrä ja laatu) sama palkka sukupuolesta tms. riippumatta.
1.7 Valtion tulee tukea rahallisesti lapsiperheitä Yes
  Lapsilisä on selkeä ja helppo tapa "palkita" lasten hankkimisesta. Kaikki verokikkailut ja muu sellainen entisestään monimutkaistaa muutoinkin byrokraattista järjestelmää.
1.8 Valtion tulee tukea rahallisesti liikuntaa ja urheilua No
  Jokainen kustantakoon harrastuksensa itse. Sama koskee myös ammattiurheilua joka käytännössä on liiketoimintaa.
1.9 Valtion tulee tukea rahallisesti kulttuuria ja taidetta Yes
  Kyllä - mutta ainoastaan kohtuullisesti. Suomi on pieni kieli- ja kultturialue missä on pieni väestöpohja. Periaatteessa vastustan verovaroin kulttuurin tukemista (vrt. edellinen kohta) mutta pikkuisen olen tässä kohtaa valmis joustamaan.
1.10 Valtion tulee tukea rahallisesti tiedettä ja tutkimustyötä Yes
  Perustutkimuksen ja kalliiden (riskialttiiden) tuotekehitysprojektien osalta kyllä. Tänä päivänä tuetaan aivan liikaa aluepoliittisen ym. perustein täysin tuottamattomia hankkeita.
1.11 Valtion tulee tukea rahallisesti kansallisesti tärkeitä yrityksiä ja elinkeinoja No
1.12 Valtion tulee tukea rahallisesti uusien yritysten perustamista No
1.13 Valtion tulee taata pankkitalletusten turvallisuus ja pankkien vakaus No