26, tällä hetkellä työskentelen kaupassa, jussi.laakso@gmail.com, naimaton, kannatan klassista liberalismia
Valtion tehtävät
# Question Laakso
1 Valtion tehtävät.
1.1 Valtion tulee huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta Yes
  Tämä on valtion tärkein tehtävä.
1.2 Valtion tulee taata minimitoimeentulo vähäosaisille
  Kannatan kansalaispalkaa, mutta en silti sanoisi sitä valtion perustehtäväksi.
1.3 Valtion tulee taata perusterveydenhuolto myös varattomille No
  Terveydenhuolto on palvelu, ei itsessään mikään perusihmisoikeus. Poikkeuksena lasten terveydenhoito, joka pitäisi taata valtion toimesta ellei mikään muu taho sitä tee.
1.4 Valtion tulee taata koulutus myös varattomille Yes
  Jonkuntasoinen peruskoulutus (ei välttämättä peruskoulu) kyllä. Esim. Pitäähän kansalaisten osata lukea, jotta heidän voisi olettaa noudattavan lakia. Ei kuitenkaan siitä eteenpäin.
1.5 Valtion tulee huolehtia, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi No
  Tälläinen on silkkaa totalitarismia.
1.6 Valtion tulee huolehtia, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa No
  Tämän pitäisi olla täysin työntekijän ja -antajan välinen asia.
1.7 Valtion tulee tukea rahallisesti lapsiperheitä No
  Jos kansalaispalkkaa maksettaisiin lapsillekkin, se hyödyttäisi lapsiperheitä. Ei kuitenkaan mitään vartavasten heille suunnattuja tukia.
1.8 Valtion tulee tukea rahallisesti liikuntaa ja urheilua No
  Ihmiset päättäkööt itse mihin vapaa-ajan toimintoihin rahansa käyttävät.
1.9 Valtion tulee tukea rahallisesti kulttuuria ja taidetta No
  Ihmiset päättäkööt itse mihin vapaa-ajan toimintoihin rahansa käyttävät.
1.10 Valtion tulee tukea rahallisesti tiedettä ja tutkimustyötä No
  Kuten ei muutakaan työtä.
1.11 Valtion tulee tukea rahallisesti kansallisesti tärkeitä yrityksiä ja elinkeinoja No
  Mitä tärkeämpi yritys sen varmemmin se pärjää ilman tukiakin ja ellei pärjää ei sitä ole mitään syytä pitää pystyssä.
1.12 Valtion tulee tukea rahallisesti uusien yritysten perustamista No
  Ei starttirahalla, vaan verohelpotuksilla ja työllistämistä helpottamalla.
1.13 Valtion tulee taata pankkitalletusten turvallisuus ja pankkien vakaus
  Pankkitalletusten turvallisuus kyllä, kuten muukin turvallisuus. Pankkien vakautta ei, kuten ei muidenkaan elinkeinojen.