Valtion tehtävät
# Question Salonen-Bollström
1 Valtion tehtävät.
1.1 Valtion tulee huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta Yes
  Tämän tulisi olla valtion ainoa tehtävä.
1.2 Valtion tulee taata minimitoimeentulo vähäosaisille Yes
  Mikäli minimitoimeentuloa ei vähäosaisille taata, voisi se mahdollisesti nostaa rikollisuutta - joka taas kasvattaisi turvallisuusbudjettia. Toimeentulon ehtona tulisi kuitenkin olla aktiivisuus työmarkkinoilla.
1.3 Valtion tulee taata perusterveydenhuolto myös varattomille Yes
1.4 Valtion tulee taata koulutus myös varattomille No
1.5 Valtion tulee huolehtia, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi No
1.6 Valtion tulee huolehtia, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa No
1.7 Valtion tulee tukea rahallisesti lapsiperheitä No
1.8 Valtion tulee tukea rahallisesti liikuntaa ja urheilua No
1.9 Valtion tulee tukea rahallisesti kulttuuria ja taidetta No
1.10 Valtion tulee tukea rahallisesti tiedettä ja tutkimustyötä No
1.11 Valtion tulee tukea rahallisesti kansallisesti tärkeitä yrityksiä ja elinkeinoja No
1.12 Valtion tulee tukea rahallisesti uusien yritysten perustamista No
1.13 Valtion tulee taata pankkitalletusten turvallisuus ja pankkien vakaus No