Valtion tehtävät
# Question Mäkinen
1 Valtion tehtävät.
1.1 Valtion tulee huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta No
1.2 Valtion tulee taata minimitoimeentulo vähäosaisille No
1.3 Valtion tulee taata perusterveydenhuolto myös varattomille No
1.4 Valtion tulee taata koulutus myös varattomille No
1.5 Valtion tulee huolehtia, etteivät tuloerot kasva liian suuriksi No
1.6 Valtion tulee huolehtia, että työntekijöille maksetaan oikeudenmukaista palkkaa No
1.7 Valtion tulee tukea rahallisesti lapsiperheitä No
1.8 Valtion tulee tukea rahallisesti liikuntaa ja urheilua No
1.9 Valtion tulee tukea rahallisesti kulttuuria ja taidetta No
1.10 Valtion tulee tukea rahallisesti tiedettä ja tutkimustyötä No
1.11 Valtion tulee tukea rahallisesti kansallisesti tärkeitä yrityksiä ja elinkeinoja No
1.12 Valtion tulee tukea rahallisesti uusien yritysten perustamista No
1.13 Valtion tulee taata pankkitalletusten turvallisuus ja pankkien vakaus No