http://www.vihreat.fi/
Questions
# Question Approval
1.1 Rakennemuutos
1.1.1 Ympäristölle haitallisista tuista tulee luopua Approval -%
1.1.2 Rakentamisnormeja tulee tiukentaa Approval -%
1.1.3 CleanTech-yrityksiä tulee tukea julkisilla hankinnoilla ja yritystuilla Approval -%
1.1.4 Työn verotusta tulee keventää Approval -%
1.1.5 Ympäristöä kuluttavan kulutuksen veroja tulee kiristää Approval -%
1.1.6 Pääomatulojen verotusta tulee kiristää Approval -%
1.1.7 EU:n tulee säätää yhteisöverolle minimitaso Approval -%
1.1.8 Ympäristöverotusta tulee yhtenäistää Approval -%
1.1.9 Raaka-aineiden verotusta tulee kiristää Approval -%
1.1.10 EU:lle tulee luoda mahdollisimman vapaat digitaaliset sisämarkkinat Approval -%
1.1.11 Kansainvälisissä kauppanevotteluissa tulee edistää ympäristö- ja ihmisoikeussopimuksia Approval -%
1.1.12 Aikuiskoulutusta varten tulee luoda koulutustilijärjestelmä Approval -%
1.1.13 Työn perässä muuttaville työttömille tulee antaa rahallista tukea Approval -%
1.1.14 Raideliikennettä tulee kehittää Approval -%
1.1.15 Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kaavoittamista ja rakentamista tulee tukea Approval -%
1.1.16 Omistusasumisen verotukia on karsittava Approval -%
Created by jln Last edit: