http://www.vihreat.fi/
Questions
# Question Approval
1.2 Työelämä
1.2.1 Aktiivisen työvoimapolitiikan tulee perustua tutkimusnäyttöön Approval -%
1.2.2 Työttömyysturvan käytön valvonta tulee erottaa työllistämistoiminnasta Approval -%
1.2.3 Kaikkien nykyisten tukien tulee olla sovitettavissa osa-aikaiseen työskentelyyn Approval -%
1.2.4 Alle 500 päivää työttömänä olleelle tulee antaa sopeuttamisrahaa hänen ottaessaa vastaan aiempaa matalapalkkaisemman työn Approval -%
1.2.5 Jokaiselle nuorelle työttömälle tulee taata 3 kk:n sisällä opiskelu-, työpaja, kuntoutus-, tai harjoittelupaikka Approval -%
1.2.6 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan enimmäiskesto tulee rajata 400 päivään Approval -%
1.2.7 Nuorille työttömille tulee luoda ensityöpaikkaohjelma jossa työnteon ohella varataan aikaa työnhakuun avoimille työmarkkinoille Approval -%
1.2.8 Työelämätietoja ja -taitoja tulee opettaa kaikilla koulutusasteilla Approval -%
1.2.9 Opiskelu tulee sallia sairauspäivärahakauden aikana Approval -%
1.2.10 Yleisestä asevelvollisuudesta tulee luopua ja siirtyä valikoivaan asevelvollisuuteen Approval -%
1.2.11 Alle 25-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden eläkemaksuja tulee keventää ja 35-54-vuotiaiden nostaa Approval -%
1.2.12 Eläkeiän alarajaa tulee nostaa ja ikärajat sitoa elinajanodotteeseen Approval -%
1.2.13 Osa-aikaista työntekoa tulee helpottaa Approval -%
1.2.14 Suurten työnantajien tulee voida välttää riskiryhmään kuuluvan työntekijän työkyvyttömyyseläkeriski maksamalla korotettua työeläkemaksua Approval -%
1.2.15 Työkyvyttömyyseläkkeen ansaintarajaa tulee korottaa Approval -%
1.2.16 Vanhemmuuden kustannukset tulee jakaa kaikkien työnantajien kesken siirtämällä ne suoraan Kelan maksettaviksi Approval -%
1.2.17 Vanhempainvapaat tulee jakaa 6+6+6-mallin mukaan Approval -%
1.2.18 Vanhempainvapaiden pitoaika tulee olla vapaasti päätettävissä siihen saakka kun lapsi täyttää 8 vuotta Approval -%
1.2.19 Vanhempainvapaan jäkeen tulee olla 6 kuukauden irtisanomissuoja Approval -%
 
Suojan aikana työnantajalla on irtisanomistilanteessa todistustaakka, ettei irtisanominen johdu vanhempainvapaan käyttämisestä.
1.2.20 Yksinhuoltajien verotusta tulee keventää Approval -%
1.2.21 Suomen kielen ja kulttuurin kursseja maahanmuuttajille tulee lisätä Approval -%
1.2.22 Työ- ja oleskeluluvan saamista tulee helpottaa Approval -%
1.2.23 Työllistymispalveluja tulee tarjota myös ulkomaalaisille Approval -%
1.2.24 Työvoiman saatavuusharkinnasta tulee luopua Approval -%
1.2.25 Julkisen sektorin rekrytoinnissa tulee ottaa käyttöön anonyymi työnhaku Approval -%
1.2.26 Työelämätaitojen ja johtamistaidon opetusta tulee olla kaikilla koulutusasteilla Approval -%
1.2.27 Valtion tulee tukea investointeja esteettömyyteen, työhyvinvointiin ja sisäilmaongelmien korjaamiseen Approval -%
1.2.28 Määräaikaisissa työsuhteissa oleville tulee kehittää lomapankkijärjestelmä Approval -%
Created by jln Last edit: