Liberaalipuolue
Facebook-ryhmä
Ehdotus puolueohjelmaksi

Nämä ovat ehdotuksia kannanotoiksi puolueohjelmaan.
Äänestä "Kyllä", jos kyseinen kannanotto tulisi mielestäsi lisätä puolueohjelmaan, "Ei" jos ei pitäisi. (Riippumatta siis siitä, oletko itse kannanoton kanssa samaa mieltä vai et.)

Questions
# Question Approval
1 Valtion rooli ja julkisen sektorin koko
1.1 Puoluetuet tulee lakkauttaa Approval 80%
1.2 Yle-vero vapaaehtoiseksi Approval 100%
1.3 Ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoitus valtion budjetista tulee lopettaa Approval 100%
1.4 Maataloustuet tulee lakkauttaa Approval 80%
1.5 Lapsilisät pois hyvätuloisilta Approval 50%
1.6 Lapsilisät veronalaisiksi Approval 33%
1.7 Solidium tulee lakkauttaa Approval 100%
1.8 Yritystuet tulee lakkauttaa Approval 100%
1.9 Suuria eläkkeitä tulee leikata Approval 100%
1.10 Team Finland tulee lakkauttaa Approval 100%
1.11 TE-toimistot tulee lakkauttaa Approval 100%
1.12 Poliittisten nuorisojärjestöjen tuet tulee lakkauttaa Approval 100%
1.13 Tuulivoiman syöttötariffista tulee luopua Approval 100%
1.14 Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovapaus tulee poistaa Approval 100%
1.15 Oman asunnon myyntivoiton verovapaus tulee poistaa Approval 100%
2 Elinkeinonvapaus
2.1 Omistamisen edellytyksenä ei saa olla pätevyys tehdä yrityksessä tehtävää työtä Approval 100%
2.2 Ravintoloiden aukioloajat tulee vapauttaa Approval 100%
2.3 Työehtosopimusten yleissitovuus tulee poistaa Approval 100%
2.4 Apteekkien paikka- ja määräsääntely tulee lopettaa Approval 100%
2.5 Alkon monopoli tulee lakkauttaa Approval 100%
2.6 Rahapelimonopolit tulee lakkauttaa Approval 100%
2.7 Raideliikenne tulee vapauttaa kilpailulle Approval 100%
2.8 Sähkönsiirtoverkkojen lakisääteinen monopoli tulee purkaa Approval 100%
2.9 Taksiluvista ja ammattiajoluvista tulee luopua Approval 100%
2.10 Anniskeluluvista ja -passeista tulee luopua Approval 100%
2.11 Rahankeräysluvista tulee luopua Approval 100%
2.12 Tietoturvakortista ja hygieniapassista tulee luopua Approval 100%
3 Yksilönvapaus
3.1 Eutanasia tulee sallia Approval 100%
3.2 Viranomaisilla ei ole oikeutta urkkia yksityishenkilöiden viestintää ilman oikeuden päätöstä Approval 100%
3.3 Jumalanpilkkapykälä tulee poistaa Approval 100%
3.4 Alkoholin mainonta tulee vapauttaa Approval 100%
3.5 Matkustajatuonnin valvonta ja rajoittaminen tulee lopettaa Approval 100%
3.6 Minkään päihteen käytöstä ei tule määrätä rangaistusta Approval 100%
3.7 Internetin sensurointi tulee lopettaa Approval 100%
4 Tasa-arvo
4.1 Laista tulee poistaa viittaukset sukupuoleen, lain tulee olla kaikille sama Approval 100%
4.2 Sukupuolen juridinen muuttamisen ei tule vaatia muuta kuin ilmoituksen maistraattiin Approval 50%
4.3 Sosiaaliturvatunnuksesta ei pidä ilmetä henkilön sukupuolta Approval 100%
4.4 Uskonnollisten yhteisöjen lakisääteiset erioikeudet tulee poistaa Approval 100%
4.5 Sukupuolen määrittelyn ei tule olla pakollista, ei ole pakko identifioitua mieheksi tai naiseksi Approval 100%
4.6 Myös poikalasten ympärileikkaus tulee kriminalisoida Approval 100%
4.7 Sukupuolen vaihtamiseksi ei tule vaatia sterilisaatiota Approval 100%
5 Päihteet
5.1 Alkoholin verotusta tulee laskea Approval 100%
5.2 Alkoholin myyntiaikarajoituksista tulee luopua Approval 100%
5.3 Huumeiden käyttö tulee dekriminalisoida Approval 100%
5.4 Esteet kaikkien huumausaineiden tutkimiseksi lääkekäytössä tulee poistaa Approval 100%
5.5 Pussinuuskan käyttö ja myynti tulee vapauttaa Approval 100%
6 Työmarkkinat
6.1 Työehtosopimusten yleissitovuudesta tulee luopua Approval 100%
7 Sosiaaliturva
7.1 Sosiaaliturvan tulee olla yhtäläinen sekä palkkatyöläisille, yrittäjille että opiskelijoille Approval 100%
7.2 Karenssiajat tulee poistaa Approval 75%
7.3 Työttömyysturvan suojaosaa tulee kasvattaa Approval 100%
7.4 Sosiaaliturva tulee hoitaa perustulolla Approval 50%
7.5 Sosiaaliturva tulee hoitaa perustilillä Approval 33%
7.6 Sosiaaliturva tulee hoitaa parantamalla nykyjärjestelmää Approval 33%
7.7 Julkisen eläkejärjestelmän tulee taata ainoastaan perustoimeentulo Approval 100%
8 Verotus
8.1 Asuntolainojen korkovähennys tulee poistaa Approval 100%
8.2 Kotitalousvähennys tulee poistaa Approval 100%
8.3 Työn ja yrittämisen verotusta tulee keventää Approval 100%
8.4 Yritysten tulosta tulee verottaa vasta, kun sitä nostetaan yrityksestä pois Approval 100%
8.5 Kokonaisveroastetta tulee laskea karsimalla julkisia menoja Approval 100%
8.6 Kaikkien lakisääteisten maksujen tulee näkyä palkkakuitissa Approval 100%
8.7 Pienten tulojen tulee olla verovapaita, ylimenevää tuloa tulee verottaa tasaprosentilla Approval 67%
8.8 Palkka- ja pääomatuloja tulee verottaa saman verran Approval 100%
8.9 Kunnilla tulee olla oikeus päättää kiinteistöveron suuruudesta Approval 50%
8.10 Auton hankkimisen ja omistamisen verotuksesta tulee siirtyä autoilun aiheuttamien haittojen verotukseen Approval 100%
8.11 Yhteisövero tulee poistaa Approval 100%
8.12 Varainsiirtovero tulee poistaa Approval 100%
8.13 Vuokratulojen pääomavero tulee poistaa Approval 0%
9 Maahanmuutto
9.1 Kaikille itsensä elättämään pystyville tulee myöntää oleskelulupa Approval 100%
9.2 Kaikilla maassa jo olevilla tulee olla oikeus tehdä töitä Approval 100%
9.3 Yliopistoista valmistuville tulee myöntää 3kk oleskelulupa työpaikan etsimiseen Approval 100%
9.4 Jos turvapaikkaa hakeva kykenee elättämään itsensä, hänen oleskelulupansa pysyy voimassa vaikka turvapaikkapäätös olisikin kielteinen Approval 100%
9.5 Turvapaikkahakemusten käsittelyä tulee nopeuttaa riittävällä resurssoinnilla Approval 50%
9.6 Maahanmuuttaja voi tuoda perheensä maahan, jos pystyy elättämään heidät Approval 100%
10 Maatalous
10.1 Kansallisia maataloustukia tulee karsia Approval 100%
10.2 Elintarvikkeisiin liittyvät tuontitullit tulee poistaa Approval 100%
10.3 Luomutuotantoa ei tule subventoida erikseen Approval 100%
10.4 Pohjoisten tilojen tulee tulla toimeen samoilla tuilla kuin eteläistenkin Approval 100%
11 Ulkopolitiikka
11.1 Suomen tulee hakea NATO:n jäsenyyttä Approval 50%
11.2 Varusmiesten määrää tulee vähentää Approval 100%
11.3 Totaalikieltäytyjiä ei tule rangaista Approval 100%
11.4 Varusmiepalveluksessa tulee ottaa käyttöön Norjan malli (kutsunnat kaikille, vapaaehtoisista sopivimmat valitaan palvelukseen) Approval 60%
11.5 Varusmiesten päivärahaa tulee korottaa Approval 100%
12 Avoimuus
12.1 Julkisten hankintojen on oltava avoimia kaikille yrityksille Approval 100%
12.2 Suurten yleishyödyllisten yhdistysten verovapauden edellytyksenä tulee olla kirjanpidon avoimuus Approval 100%
12.3 Julkisen sektorin omistamiin yrityksiin on sovellettava samoja avoimuusvaatimuksia kuin muihin julkisiin toimijoihin Approval 100%
12.4 Valiokuntien kokoukset tulee lähettää reaaliaikaisesti internettiin Approval 33%
13 Energia
13.1 Valtion ei pidä tukea eikä rangaista yksittäisiä energiantuottotapoja Approval 75%
13.2 Energian verotuksen sijaan tulee verottaa ulkoishaittoja Approval 75%
13.3 Tuotantolaitoksilla tulee olla riittävät vakuutukset mahdollisten ympäristövahinkojen korvaamiseksi Approval 100%
14 Tekijänoikeudet ja patentit
14.1 Tekijänoikeuksien suoja-aikaa tulee lyhentää Approval 100%
14.2 Tekijänoikeusrikkeiden tuomioita tulee lieventää Approval 100%
15 Koulutus
15.1 Yksityiskoulujen perustaminen tulee sallia Approval 100%
15.2 Lahjakkaille, mutta vähäosaisille oppilaille tulee kehittää stipendijärjestelmä Approval 100%
15.3 Uskonnonopetus tulee korvata uskontohistorialla Approval 100%
15.4 Uskonnon opetus tulee lakkauttaa nykymuodossaan ja yhdistää se osaksi muita oppiaineita Approval 100%
15.5 Ruotsin kielen pakollisuudesta tulee luopua Approval 100%
15.6 Toisen kotimaisen kielen pakollisuudesta tulee luopua Approval 100%
15.7 Virkamiesruotsin pakollisuus tulee olla kunkin kunnan päätettävissä Approval 100%
15.8 Matematiika opetukseen tulee panostaa enemmän Approval 50%
15.9 Tutkimusta ja opetusta ei tule eriyttää omiksi yksiköikseen Approval 50%
15.10 Yliopistojen tulee vastaanottaa opiskelijoita kahdesti vuodessa Approval 0%
15.11 Yläasteiden tulee tarjota taloustieteen perusteiden opetusta Approval 67%
16 Tiede
16.1 Hallitukseen tulee lisätä tiedeministeri poliittisen tiedeinstituutin johtoon Approval 33%
16.2 Turkimusrahoitusta tulee siirtää strategisesta tutkimuksesta perustutkimukseen Approval 0%
16.3 Yliopistojen rahoituksen tulisi perustua valmistuneiden määrän sijaan valmistuneiden työllistymisasteeseen Approval 0%
16.4 Julkisesti rahoitetun tutkimuksen tulosten tulee olla vapaasti saatavilla Approval 100%
17 Liikenne
17.1 Ajokortin ikäraja tulee laskea 16 vuoteen Approval 25%
17.2 Vanhojen, tehorajoitettujen autojen rekisteröinti mopoautoiksi sallittava Approval 67%
Created by jln Last edit: